Fot. Depositphotos

Do końca br. w Dąbiu powstanie PSZOK. W związku z tym Urząd Miejski w Dąbiu realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Wczoraj  odbyły się prelekcje w szkołach oraz spotkanie z mieszkańcami. 

W prelekcjach pn. „Nowe życie starych śmieci” wzięło udział łącznie 500 uczniów. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Karszewie oraz Chełmnie. Podczas nich uczniowie dowiedzieli się, jak należy podstępować z odpadami problemowymi, np. kartonem po mleku, czasopismem, baterią, opakowaniem po kremie czy też przeterminowanym lekarstwem, a także co się dzieje z odpadami. Ponadto poznali sposoby zagospodarowania odpadów oraz przykłady efektów recyklingu. Bardzo istotnym elementem zajęć była dyskusja na temat zagospodarowania odpadów problemowych, w tym wskazanie funkcji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Dąbiu. Uczniowie dokonywali też wspólnej segregacji odpadów. – Zajęcia w sposób praktyczny wskazywały, jak właściwie postępować z odpadami i odwoływały się do wielu problemów,  którymi najczęściej borykają się mieszkańcy. Kłopot wciąż  sprawia odpowiednia segregacja kartonów po mleku czy sokach, przeterminowanych lekarstw, puszek po farbach czy też odzieży – podkreślił Mikołaj Maternik, koordynator projektów edukacyjnych w firmie ABRYS, odpowiedzialnej za realizację działań edukacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Dąbiu. 

Nie pal śmieci – segreguj je!

Z kolei w godzinach popołudniowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Miejskiej w Dąbiu odbyło się spotkanie z mieszańcami, które podzielono na dwie części. Pierwszą z nich wypełniło wystąpienie Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz, reprezentującej Dział Edukacji Ekologicznej w firmie ABRYS, na temat gospodarki odpadami. Wyjaśniła ona obowiązujące na terenie gminy zasady segregacji odpadów, ze szczególnym  uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów problemowych. Podjęty został też temat zakazu spalania odpadów w piecach, wpływu tej praktyki na stan środowiska i zdrowie mieszkańców, a także możliwości przeciwdziałania niskiej emisji. W drugiej części spotkania Paulina Królikowska z Wydziału Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury Urzędu Miejskiego w Dąbiu przedstawiła mieszkańcom zasady dofinansowania obowiązujące w ramach Programu „Czyste powietrze”. Mieszkańcy na realizację inwestycji dotyczącej zmiany systemu ogrzewania oraz termomodernizację mogą otrzymać nawet 53 tys. zł dotacji. O tym, że podjęte w ramach spotkania tematy były  bardzo interesujące dla mieszkańców, świadczyła ilość osób, biorących w nim udział. Mieszkańcy wzięli też udział w konkursie, w którym nagrodą był kompostownik – uroczyste jego wręczenie zakończyło trwające blisko dwie godziny spotkanie. 

Oba spotkania zostały zorganizowane w ramach inwestycji pn.: ?Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie?, dofinansowanej w ramach Osi Priorytetowej 4 ?Środowisko? Działania 4.2. ?Gospodarka odpadami? Poddziałania 4.2.1 ?Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

GALERIA ZDJĘĆ

fot. Archiwum ABRYS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię