Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Święte Jezioro” (o długości ok. 150 m) zlokalizowana jest na terenie użytku ekologicznego o tej samej nazwie (ok. 2km od miejscowości Parowa).

Nazwa ścieżki
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Święte Jezioro" (Nadleśnictwo Świętoszów
ul. Brzozowa 17; 59-726 Świętoszów
tel/fax (075) 731 12 59, (075) 731 76 06
e-mail [email protected])
Długość ścieżki
150 m
Czas przebycia
 
Trasa (miasta)
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Święte Jezioro" zlokalizowana jest na terenie użytku ekologicznego o tej samej nazwie (ok. 2 km od miejscowości Parowa).
Opis (krótki)
Użytek ekologiczny "Święte Jezioro" to obszar podmokłych łąk, na których chętnie przebywają i gniazdują ptaki. Na ścieżce znajduje się kilka tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz wieża widokowa, z której możemy obserwować pobliskie mokradła. Cierpliwi obserwatorzy mogą spotkać tu polującego orła bielika, błotniaki i kanię rudą oraz całą gamę ptaków środowiska wodno-błotnego, m.in. żurawia, czaplę i wiele gatunków kaczek. Tuż przy ścieżce można obejrzeć żeremia i ślady żerowania bobra.
Czy wiesz, że…
Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody w Polsce.  Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.

W Polsce znajduje się 6686 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ok. 45 tys. ha. Użytek ustanawia Rada Gminy.

Źródło: Nadleśnictwo Świętoszów

 

„Święte Jezioro” to obszar podmokłych łąk. / Fot. Nadleśnictwo Świętoszów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię