Działania Fundacji służą poprawie stanu środowiska regionu lubelskiego. / Fot. kkic, Wikipedia

Zadaniem RCEE jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel RCEE prowadzi działania edukacyjne, propaguje styl życia zgodny z naturą, tworzym lobby ekologiczne, a także udostępnia wydawnictwa i materiały dydaktyczne.

Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

ul. Długa 13a,

20-346 Lublin,

tel.: 081 744-48-25, fax: 081 744-46-57

e-mail: [email protected]

strona: http://www.lfosn.org.pl/

Celem działalności statutowej Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego. Cel ten realizowany jest przez działania Fundacji dążące do poprawy stanu środowiska regionu lubelskiego poprzez badania stanu środowiska, projektowanie i udział w realizacji inwestycji proekologicznych oraz wpływanie na stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa regionu Lubelszczyzny.

Program Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Program RCEE obejmuje:

  • wycieczki przyrodnicze;
  • warsztaty i prelekcje;
  • warsztaty dla nauczycieli oraz organizację festynów, konferencji, imprez przyrodniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię