Do połowy marca w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego będzie prezentowana wystawa składająca się z 65 fotografii, planszy informacyjnej o Magurskim Parku Narodowym i jego mapy. Wystawa ukazuje bogaty świat pięknego i często zapomnianego zakątku kraju, jakim jest Magurski Park Narodowy.

Autorami zdjęć są: Ewa Baran, Sławomir Basista, Robert Cieślik, Andrzej Czaderna, Maciej Gądek, Henryk Janowski, Anna Jędra-Wojciechowska, Renata i Marek Kosińscy, Krzysztof Kwieciński, Grzegorz Leśniewski, Stefan Michalik, Agnieszka i Damian Nowakowie, Piotr Osyczka, Łukasz Przybyłowicz, Piotr Reguła, Olimpiusz Wenhrynowicz.

Magurski Park Narodowy, położony w południowo-wschodniej Polsce park jest stosunkowo młody. Powstał w 1995 r. i obejmuje niecałe 200 km² najbardziej cennego przyrodniczo terenu Beskidu Niskiego. W 95% jego powierzchni zajmują lasy. Dominują drzewostany sztuczne z przewagą sosny. Zachowały się także fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych takich jak jaworzyny, buczyny czy jedliny. Do rzadkości należy grąd – typ lasu dominuje w Białowieskim Parku Narodowym.

Zbiorowiska nieleśne – naturalne i synantropijne zajmują, jedynie około 5% powierzchni Parku, ale to one nadają mu nieodpartego uroku. Najbardziej rozpowszechnione są łąki  i pastwiska. Na szczególną uwagę zasługuje chaber miękkowłosy (fotografia zespołu roślinnego na wystawie) roślina opisana po raz pierwszy z terenu Magurskiego PN. Roślina ta, występująca na miejscach dawnych zabudowań wiejskich Łemków i Bojków, ich cerkwi, cmentarzy, jest charakterystyczna dla regionu dawniej przez nich zamieszkiwanego.

W magurskich lasach znajdziemy ogromnych rozmiarów wychodnie piaskowca magurskiego, które w formie porozrzucanych głazów leżą na stokach gór. Najciekawszym z nich jest „Diabli Kamień" – pomnik przyrody. Na magurskich szlakach mamy szanse spotkać zwierzęta występujące także w Puszczy Białowieskiej, takie jak kunę leśną, rysia, wilka, myszołowa czy orlika krzykliwego – symbol Magurskiego Parku Narodowego. Występują tam również salamandra plamista i traszka karpacka, których u nas nie spotkamy. Ich niepowtarzalne zdjęcia także prezentujemy na wystawie w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN.

Sponsorem wystawy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a organizatorem – Magurski Park Narodowy.

Wystawę można oglądać w dniach i godzinach pracy Muzeum BPN.

Nauczycieli i osoby zainteresowane uczestnictwem w muzealnych zajęciach edukacyjnych dotyczących tej wystawy czasowej władze parku proszą o kontakt z kustoszem muzeum: Ewą Moroz-Keczyńska, [email protected] , tel.: 85 682 97 11.

Źródło: Białowieski Park Narodowy

Łąki w okolicy Świątkowej Wielkiej – Andrzej Czaderna. / Fot. Magurski Park Narodowy

Kośna łąka reglowa. / Fot. Stefan Michalik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię