W poniedziałek, 21 listopada, Komisja Europejska ogłosiła propozycję zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony rekinów. Komisja postuluje między innymi za wprowadzeniem całkowitego zakazu obcinania płetw rekinom na pokładach statków.

Koalicja Shark Alliance z radością powitała długo oczekiwaną propozycję, jaką złożyła Komisja Europejska w sprawie zlikwidowania luk w unijnym zakazie odcinania płetw rekinom (ang. finning) czyli marnotrawnej praktyce odcinania płetw i wyrzucania reszty ciała z powrotem do morza.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), co roku na świecie odcina się płetwy milionom rekinów. Pobłażliwość obecnego rozporządzenia UE, przyjętego w 2003 roku, nie pozwala na wykrywanie i karanie procederu odcinania płetw. Obecna propozycja, o ile zostanie przyjęta przez Radę i Parlament Europejski, zagwarantuje wyładunek na ląd wszystkich rekinów złowionych przez unijne jednostki lub na unijnych wodach, wraz z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do ciała. Działacze ochrony środowiska morskiego i naukowcy zalecają tę politykę, jako najskuteczniejszy środek zapewniający przestrzeganie zakazu odcinania płetw na morzu.

Propozycja Komisji jest pozytywnym krokiem w stronę ogromnie potrzebnej ochrony rekinów, mówi  Sandrine Polti, doradca ds. polityki w sprawie rekinów Pew Environment Group i Shark Alliance. Obecnie odpowiedzialność spoczywa na ministrach rybołówstwa i na europarlamentarzystach ze wszystkich 27 państw członkowskich, którzy muszą wyrazić zgodę na tę propozycję, będącą jedynym skutecznym sposobem zaprzestania odcinania płetw rekinom na morzu.

Płetwy rekina są zasadniczym składnikiem tradycyjnej i drogiej azjatyckiej zupy. Unia Europejska, a zwłaszcza Hiszpania, jest jednym z głównych dostawców płetw rekina do Azji.

Komisja zaproponowała zaprzestanie wydawania specjalnych zezwoleń, ciągle jeszcze wydawanych przez niektóre państwa członkowskie, które pozwalają rybakom na odcinanie płetw rekinom na morzu i na wyładunek osobno płetw i tuszy. Hiszpania wydała najwięcej takich zezwoleń, w ilości wystarczającej dla całej swojej floty. Sektor rybacki oraz rząd tego kraju zapewne będzie w dalszym ciągu sprzeciwiał się propozycjom zmian zakazu odcinania płetw.

W zeszłym miesiącu, w ramach piątego corocznego „Europejskiego Tygodnia Rekinów”, tysiące zatroskanych Europejczyków wzywało ministrów odpowiedzialnych za sektor rybołówstwa do pomocy w likwidacji luk w zakazie odcinania płetw i do wywiązania się ze zobowiązań Europejskiego Planu Działania na rzecz Rekinów.

Shark Alliance jest koalicją ponad 100 organizacji działających w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, i rekreacji, pragnących przywrócić i utrzymać populację rekinów, poprzez poprawę polityki ochrony rekinów. Koalicja została założona i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą ramieniem do spraw ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej działającej na rzecz położenia kresu nadmiernym połowom w oceanach świata. Każdego roku, w październiku, członkowie Shark Alliance w Europie organizują różne publiczne wydarzenia mające na celu zwiększanie wiedzy na temat  rekinów i wzywanie do działań na rzecz ich ochrony. Aby uzyskać bliższe informacje na temat tegorocznego Europejskiego Tygodnia Rekinów wejdź nawww.europeansharkweek.org

Polscy członkowie Shark Alliance: Fundacja Nasza Ziemia, Stowarzyszenie ekologiczne Eko Unia i Fundacja Rozwoju Warszawskiego ogrodu zoologicznego PANDA.

Shark Alliance jest koalicją ponad 100 organizacji pragnących przywrócić i utrzymać populację rekinów, poprzez poprawę polityki ochrony rekinów. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię