Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie włącza się w obchody Światowego Dnia Wody. Na tę okoliczność przygotowano konkurs dla gimnazjalistów z Leszna i dwóch gmin aglomeracji leszczyńskiej: Lipna i Święciechowy.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą oraz dbałości o zasoby wodne regionu leszczyńskiego. Do udziału zaproszeni zostaną uczniowie Gimnazjum w Lipnie, Gimnazjum w Długich Starych, Gimnazjum nr 2 w Lesznie, Gimnazjum nr 5 w Lesznie, Gimnazjum nr 7 w Lesznie.

Należy wykonać prezentację multimedialną w programie Power Point, dotyczącą racjonalnego gospodarowania wodą, problemów związanych z zasobami wodnymi w Polsce oraz naszym regionie, rozwiązań technicznych umożliwiających ponowne wykorzystanie wody – np. deszczowej. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie lub grupach (do 4 osób). Prezentację należy dostarczyć do dnia 14.03.2012 (do godz. 15.00): do Działu Komunikacji i Edukacji MPWiK Sp. z o.o. (ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno) zapisaną na nośniku (płyta CD/DVD, PenDrive)  lub przesłać e-mailem na adres: [email protected]
 
Prace będą oceniane pod względem merytorycznym, graficznym oraz estetycznym. Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursowe do 20.03.2012. Podsumowanie konkursu odbędzie się 22.03.2012 (czwartek). Na podsumowanie zostaną zaproszeni przedstawiciele z poszczególnych szkół – nauczyciel oraz wybrani uczniowie.

Osoby, które zajmą I, II oraz III miejsce będą miały za zadanie przedstawić swoją prezentację podczas uroczystego podsumowania (22.03.2012).
 
Nagrodą główną dla całej klasy, której przedstawiciele zwyciężą, są warsztaty mikroskopowe na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie zorganizowane przez MPWiK w Lesznie oraz zestaw testów paskowych do badań wody. Dla poszczególnych uczniów przekazane zostaną także dyplomy oraz zestaw nagród w postaci plecaków, bidonów, książek itp.

Źródło: www.mpwik-leszno.pl

 
Dla dociekliwych
Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą oraz dbałości o zasoby wodne regionu leszczyńskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię