Trwa II edycja konkursu „Polska wolna od azbestu”. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca br.

Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głównymi adresatami Konkursu są gminy, powiaty, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Celem Konkursu „Polska wolna od azbestu” jest poruszenie problemu szkodliwości azbestu, negatywnego wpływu i skutków ubocznych jego występowania, a w szczególności jego bezpiecznego usuwania. Poprzez organizację Konkursu chcielibyśmy ponadto zachęcić gminy do działań inwestycyjnych w zakresie dalszego usuwania azbestu.

W Konkursie najważniejszymi kryteriami kwalifikacyjnymi są:
inicjatywy Gminy / Powiatu / Spółdzielni / Wspólnoty mieszkaniowej podjęte na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
zakres dokonanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy / Powiatu / Spółdzielni / Wspólnoty mieszkaniowej i oceny ich stanu technicznego,
oryginalność i nowoczesność zaprezentowanych działań,
skala zaangażowania podmiotu w aktywizację społeczności lokalnej na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
różnorodność źródeł finansowania działań zmierzających do zabezpieczenia lub usunięcia azbestu,
działania informacyjno – edukacyjne,
plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym odpadami azbestowymi,
współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Najlepiej ocenione w Konkursie Gminy / Powiaty / Spółdzielni / Wspólnoty mieszkaniowe otrzymają nagrody finansowe, które podmioty muszą wykorzystać na działania mające na celu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności publicznej, na budowę i modernizację składowisk odpadów, likwidację oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na akcje informacyjno – edukacyjne.
O zwycięzach I edycji konkursu pisaliśmy 17 stycznia br. 

Źródło: http://www.europa.org.pl/polskawolnaodazbestu/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię