19 kwietnia Fundacja Ochrony Środowiska Goldmanów ogłosiła nazwiska sześciu laureatów Nagrody Goldmanów za rok 2010. Wśród osób, które otrzymały w tym roku najważniejszą światową nagrodą w dziedzinie ochrony środowiska, zwaną ?ekologicznym Noblem?, znajduje się Małgorzata Górska – współorganizatorka kampanii w obronie Doliny Rospudy i na rzecz zmiany przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica.

Intensywna kampania na rzecz ochrony doliny Rospudy i zmiany przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica przez obszary chronione rozpoczęła się w roku 2002. Małgorzata Górska, koordynatorka kampanii „Via Baltica” z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, odegrała w niej ważną rolę. Przyczyniła się do powstania sprawnie działającej koalicji organizacji pozarządowych, w której skład weszły między innymi Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Zielona Sieć i WWF Polska (inne organizacje pozarządowe wspierające akcję, to m.in.: Greenpeace Polska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Centrum Ochrony Mokradeł, SISKOM. Dzięki działaniom Małgorzaty Górskiej i pozostałych członków Koalicji oraz wszystkich innych ludzi walczących o uratowanie Rospudy i zmianę przebiegu Via Baltica – tych, którzy marzli w zimowym obozie na trasie planowanej drogi do doliny, pisali petycje i skargi, nosili zielone wstążki  – przyrodniczo cenne obszary zostały ocalone

Fundacja Ochrony Środowiska Goldmanów ogłosiła nazwiska sześciu laureatów Nagrody Goldmanów w dziedzinie ochrony środowiska za rok 2010 – grupę nieugiętych ludzi, którzy angażują się w najważniejsze światowe problemy ochrony środowiska, mające wpływ nie tylko na społeczności lokalne, ale i na całą planetę.
Laureaci nagrody doskonale radzą sobie ze sprawami takimi jak przemysłowa hodowla zwierząt w Stanach Zjednoczonych, połowy rekinów w Kostaryce i na innych terenach, ochrona kurczących się terenów dziewiczej przyrody w Polsce, rolnictwo ekologiczne na Kubie, ochrona praw człowieka w Suazi oraz ochrona słoni w Kambodży.

Odwaga tych ludzi motywuje i inspiruje mnie, powiedział fundator Nagrody Goldmanów, Richard N. Goldman. Ich zaangażowanie w walkę o lepszą przyszłość odzwierciedla wytrwałość obywatelskiego ruchu ochrony środowiska na całym świecie.

Nagroda Goldmanów w dziedzinie ochrony środowiska przyznawana jest corocznie od 21 lat szeregowym przedstawicielom społecznego ruchu ochrony środowiska na całym świecie. Przyznawana indywidualnie nagroda wysokości 150 000 USD jest największym tego rodzaju wyróżnieniem. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek, 19 kwietnia 2010 roku o godzinie 17:00 w budynku Opery San Francisco, laureaci zostaną też uhonorowani podczas mniejszej uroczystości w środę, 21 kwietnia w budynku Muzeum Historii Naturalnej Instytutu Smithsona w Waszyngtonie.

Tegoroczni zwycięzcy to:

Thuli Brilliance Makama, Suazi
Thuli Makama, jedyny prawnik reprezentujący interesy publiczne w dziedzinie ochrony środowiska w Suazi, wygrał przełomową sprawę o włączenie przedstawicieli organizacji pozarządowych w decyzje dotyczące ochrony środowiska i nadal walczy z wymuszanymi eksmisjami i przemocą wobec dotkniętych biedą społeczności mieszkających na obrzeżach obszarów chronionych.

Tuy Sereivathana, Kambodża
Tuy Sereivathana pracował nad złagodzeniem, wynikającego z kurczących się zasobów, konfliktu pomiędzy ludźmi i słoniami. W Kambodży, gdzie pracował, stosował innowacyjne i tanie metody angażujące lokalne społeczności do działań na rzecz ochrony zagrożonych słoni azjatyckich.

Małgorzata Górska, Polska
Małgorzata Górska prowadziła walkę o ochronę Doliny Rospudy, jednej z ostatnich dziewiczych ostoi przyrody w Europie, przed kontrowersyjnym projektem budowy drogi ekspresowej, który zniszczyłby wrażliwe systemy ekologiczne w tym regionie.

Humberto Ríos Labrada, Kuba
Naukowiec i badacz różnorodności biologicznej, Humberto Ríos Labrada, promował rolnictwo ekologiczne pracując z rolnikami nad zwiększeniem różnorodności upraw i opracowaniem niskonakładowych metod ograniczających potrzebę stosowania pestycydów i nawozów sztucznych, zmierzając tym samym do uniezależnienia rolnictwa na Kubie od środków chemicznych.

Lynn Henning, Stany Zjednoczone
Lynn Henning, rolnik ze stanu Michigan, ujawnił fakt nagminnego zanieczyszczania wody przez przemysłowe zakłady hodowli zwierząt (CAFO), czym zwrócił uwagę amerykańskiej federalnej Agencji Ochrony Środowiska i przyczynił się do natychmiastowego wydania przez stanowy nadzór setek wezwań za naruszenie przepisów dotyczących ochrony jakości wody.

Randall Arauz, Kostaryka
Zwracając uwagę całego świata na niehumanitarne i katastrofalne dla środowiska metody połowów rekinów, Randall Arauz prowadził kampanię o wstrzymanie połowów w Kostaryce, czyniąc ze swojego kraju nowy międzynarodowy wzór ochrony rekinów.

Nagroda Goldmanów w dziedzinie ochrony środowiska została ustanowiona w roku 1989 przez przywódcę ruchu obywatelskiego i filantropa Richarda N. Goldmana i jego zmarłą żonę, Rhodę H. Goldman i dotychczas została przyznana 139 osobom z 79 krajów. Laureaci nagrody wybierani są przez międzynarodowe jury z poufnych nominacji przedstawianych przez organizacje ochrony środowiska i osoby indywidualne z całego świata.

Poprzedni laureaci nagrody byli zaangażowani w najbardziej palące wyzwania ochrony środowiska, między innymi domagali się sprawiedliwości dla ofiar katastrof w Love Canal i Bhopalu w Indiach, prowadzili walkę o bezpieczne dla delfinów połowy tuńczyków oraz przeciwko wydobyciu ropy naftowej na terenach Arktycznej Ostoi Przyrody w Stanach Zjednoczonych. Od czasu otrzymania nagrody Goldmanów, ośmiu laureatów zostało mianowanych lub wybranych na stanowiska rządowe w swoich krajach, w tym kilka osób zostało ministrami ochrony środowiska. Laureatka nagrody Goldmanów z roku 1991, Wangari Maathai z Kenii, otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w roku 2004.

 

Małgorzata Górska – współorganizatorka kampanii w obronie Doliny Rospudy i na rzecz zmiany przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica została laureatką nagrody Goldmanów. / Fot. Małgorzata Górska

Sześciu laureatów Nagrody Goldmanów to grupa nieugiętych ludzi, którzy angażują się w najważniejsze światowe problemy ochrony środowiska. / Fot. Goldman Environmental Prize

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię