Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie organizują konferencję zatytułowaną „Polacy o klimacie: co wiedzą, co robią?”.

Zaprezentowane zostaną wyniki najnowszego ogólnopolskiego reprezentatywnego badania społecznych opinii i postaw wobec zmian klimatu.
  
Wyniki sondażu pokazują, że 95,8% Polaków deklaruje podejmowanie działań chroniących klimat. Zdaniem badanych o skuteczności inicjatyw na rzecz klimatu nie decydują możliwości finansowe państwa, ale świadomość społeczeństwa.
 
Konferencja odbędzie się w środę, 29 kwietnia br. o godz. 10.00 w Centrum Prasowym PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8,
 
Raport przedstawią: 

Magdalena Gwiazda – badacz CBOS
Zmiany klimatu – społeczna świadomość i ocena znaczenia problemu
Agnieszka Kolbowska – badacz CBOS
Zmiany klimatu – kto i jak może im przeciwdziałać?
 
W dyskusji udział wezmą:
prof. dr hab. Maciej Sadowski – Kierownik Ośrodka Ochrony Klimatu i Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska
dr Zbigniew Karaczun – Pracownik Katedry Ochrony Środowiska SGGW, kierownik specjalizacji Technologie zrównoważonego rozwoju
Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Źródło: CBOS
 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię