Konieczność wychowania młodych ludzi w duchu zrównoważonego rozwoju stawia przed społeczeństwem trudne wyzwania.

W czasach nieograniczonej konsumpcji potrzebujemy ludzi, którzy będą nastawieni na podnoszenie jakości życia i ochronę środowiska, a także będą czuli się odpowiedzialni za losy planety. Takiemu procesowi edukacji służy kampania Planetarnej szkoły Fundacji GAP Polska.

Przygotowanie nauczycieli do tak wymagającego zadania odbywa się poprzez szkolenia liderów szkolnych działań ekologicznych. Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele zdobywają umiejętność tworzenia ekologicznej wizji swojej miejscowości i planowania rocznych działań uczniów w głównych obszarach: poszanowanie energii i wody, minimalizacja odpadów, zrównoważony transport w szkole lub przedszkolu oraz własnym gospodarstwie domowym. Ważny w tym jest kontekst społeczny działań: rozwój wolontariatu i przedsiębiorczości uczniów. Nauczyciele otrzymują do dyspozycji metodyczny „Poradnik lidera kampanii energetycznych w szkole” i „Poradnik instruktora szkolnych działań ekologicznych”, ułatwiające realizację programu.

Wszyscy uczniowie otrzymują plakaty „Oszczędzam energię – chronię klimat”.  Do pobrania ze strony internetowej GAP jest poradnik dla uczniów „Ekozespół” z konkretnymi propozycjami wprowadzenia drobnych zmian w swoich codziennych nawykach. Dzięki tym działaniom w krótkim czasie można uzyskać oszczędności w zużyciu wody i energii, zmniejszenie wytwarzania odpadów. Starsi uczniowie mają do dyspozycji multimedialny przewodnik „Reporterzy ekozespołów”, który radzi jak edukować innych przez film, wywiad, artykuł czy fotoreportaż. Relacje z podejmowanych przez siebie kampanii angażujących społeczność szkolną starsi uczniowie będą następnie zamieszczać na własnej stronie internetowej.

Niezwykle ważnym elementem programu, potwierdzającym jego efektywność, jest wykonywanie przez uczniów przeglądu nawyków ekologicznych na podstawie ankiety śladu ekologicznego. Metoda śladu określa wielkość powierzchni biologicznie czynnej gleby i wód w hektarach, niezbędnej do wytworzenia zasobów, jakie potrzebuje jednostka dla podtrzymania swego stylu życia i wchłonięcia wyprodukowanych przy tym zanieczyszczeń (dla Polski średnia wynosi 4,0  hektary). Kalkulator śladu ekologicznego jest udostępniony na specjalnej stronie internetowej GAP www.sladekologiczny.pl.

Program zakończy się konkursem w maju 2012, na którym zostaną przyznane nagrody. W konkursie oceniane będą prace dokumentujące całoroczną działalność ekologiczną uczniów. Jako nagrody przewidziane są talony na pobyt grupy zaangażowanych uczniów w wybranych przez siebie ośrodkach prowadzących terenowe zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie i konkursie: Fundacja GAP Polska

Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju w Poznaniu i Fundacja GAP Polska (Warszawa)  we współpracy z Urzędem Miasta w Poznaniu zapraszają nauczycieli na warsztat „Planetarna szkoła,  czyli szkolna / przedszkolna kampania dla zrównoważonego rozwoju”  
Termin:     10 lub 14 listopada 2011 r., godz. 13.00 – 17.00
Miejsce:     Fundacja „Pro terra”, ul Krańcowa 14, Poznań
Osoba prowadząca: Zdzisław Nitak – Fundacja GAP Polska i Joanna Ciechanowska-Barnuś, Fundacja „Pro Terra”
            
W warsztacie przewidziany jest udział około 20 nauczycieli ze szkół zainteresowanych realizacją programu ekologicznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Zainteresowane placówki mogą przystąpić do konkursu „Z energią na rzecz ochrony klimatu”. Warsztat jest częścią wojewódzkiej młodzieżowej kampanii ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię”, realizowanej dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy z uczniami (materiały metodyczne, plakaty). Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie swojego udziału w warsztacie telefoniczne do 8 listopada tel. 61 654 55 04, tel. kom. Agnieszka Sobieraj 608 326 810 lub na załączonym formularzu i odesłanie go mailem na adres: [email protected]

Program warsztatów w załączniku. Informacji szczegółowych o warsztacie udziela Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska, tel. 22 826 37 11 lub Joanna Ciechanowska-Barnuś, Fundacja Pro terra tel. 61 654 55 04.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię