Zespół Szkół Ogólnokształcących i Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zapraszają do udziału w konkursie pt. ?Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne?. Prace są przyjmowane do soboty, 13 marca br.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży edukacją energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania zjawiska bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (czerwiec 2010) będzie mieć ukończone 16 lat i nie przekroczy 24 roku życia. Zgłoszenia uczniów szkół dokonuje Dyrektor. Uczestnicy indywidualni zgłaszają udział w konkursie samodzielnie. Prace będą przyjmowane do 13 marca 2010 roku.

Cele szczegółowe konkursu:

– promowanie wiedzy o energetyce,
– aktywizacja działań na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej i ekologicznej,
– podjęcie refleksji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w kategoriach kryzysu energetycznego.

Konkurs przeprowadza się w formie prac pisemnych. Lista tematów prac jest następująca:

– Bezpieczeństwo energetyczne gminy.
– Bezpieczeństwo energetyczne jako cel polityki energetycznej.
– Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne, czyli jak zapobiec kryzysowi.
– Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego /aspekt ekonomiczny, technologiczny i polityczny/.
– Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego.
– Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego.
– Instrumenty bezpieczeństwa energetycznego.
– Metody realizacji polityki energetycznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa.
– Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną.
– Zarządzanie kryzysowe sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Nadzór merytoryczny nad konkursem zapewnia prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. Honorowy patronat sprawują: Ministerstwo Gospodarki , Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałek Województwa Śląskiego, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, Prezes Południowego Koncernu Energetycznego, Prezydent Miasta Jaworzna, Związek Powiatów Polskich, Polskie Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię