Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie posiada kilkanaście obiektów produkcyjnych: uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Wszystkie te obiekty te sąsiadują bezpośrednio z siedliskami przyrodniczymi. Stali goście tych obiektów to sarny, lisy, kuny i wiele ciekawych ptaków.

To zainspirowało pracowników nas do nowej akcji edukacyjnej mającej na celu zobrazowanie wspólnej egzystencji człowieka i zwierząt w przekształconym przez ludzi krajobrazie przyrodniczym. Wspólnie z młodzieżą z leszczyńskich gimnazjów postanowiono przeprowadzić badania ptaków osiedlających się i żerujących na naszych obiektach produkcyjnych. Pomysł opiera się na wywieszeniu w terenie 40 budek lęgowych i monitorowaniu przez młodzież zasiedlania budek i składu gatunkowego awifauny. Organizatorzy chcą wraz z nauczycielami pokazać młodym ludziom procesy adaptacji gatunków do nowych warunków bytowania, wprowadzić pojęcie synantropizacji i podyskutować  o zasadach zrównoważonego rozwoju.

Wytypowano do badań trzy obiekty :

•stacja uzdatniania wody Karczma Borowa – położona w otoczeniu starego lasu dębowego
•stacja uzdatniania wody Strzyżewice – położona w otoczeniu lasów sosnowych
•oczyszczalnia Henrykowo – położona w sąsiedztwie olsów i łęgów

W lutym uczestnicy akcji powiesili budki lęgowe, w maju rozpocznie się monitoring lęgów a jesienią wraz z młodzieżą i specjalistami z dziedziny ornitologii pracownicy MPWiK podsumują badania i wreczą nagrody gimnazjalistom. Idea projektu jest taka, aby obiekty przestały kojarzyć się tylko z betonem i plątaniną rur,  a zaczęły z miejscami, gdzie człowiek bytuje w harmoni z przyrodą.

Kontakt : Joanna Spychaj-Skopińska 65 5298313.
 

Plakat akcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię