Ruralizm, czyli idea powrotu do ziemi i proponuje przeciwstawienie wielkomiejskiemu stylowi życia alternatywę w postaci wartości cechujących małe miasteczka i wsie. Wieś będzie tu postrzegana jako miejsce kontaktu z autentyczną przyrodą, obiekt nostalgicznych westchnień za czymś co naturalne, pełne harmonii i spokoju.

W Poznaniu po raz czwarty odbędzie się konferencja ekofilozoficzna dla młodzieży gimnazjalnej i studentów – hasłem przewodnim wydarzenia jest „Porzuć miasto i chodź”. Konferencja jest realizacją idei projektu ?Dialog dwóch kultur: Science&Art?, w ramach którego treści ekologii głębokiej przeplatają się z treściami filozofii przyrody. Studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z jednej strony przekazują sobie wiedzę szczegółową, a z drugiej zachęcają do zaangażowania wokół refleksji humanistycznej skupionej na relacji człowieka z przyrodą. Całości przyświeca idea popularyzacji wiedzy.

Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna
?Porzuć miasto i chodź !??
Poznań, 18.06.2014 r.
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Myśl przewodnia tegorocznej konferencji skupiona ma być głównie wokół ruralizmu ? idei powrotu do ziemi, proponującego przeciwstawienie wielkomiejskiemu stylowi życia alternatywę w postaci wartości cechujących małe miasteczka i wsie. Wieś będzie tu postrzegana jako miejsce kontaktu z autentyczną przyrodą, obiekt nostalgicznych westchnień za czymś co naturalne, pełne harmonii i spokoju.

Czy ruralizm będący reemigracją na tereny wiejskie i  ruch w kierunku przedmieść są zjawiskami naturalnymi, podyktowanymi naturalistyczną nostalgią czy raczej  wynikają z mody lub ekonomii?

Pytamy więc o naturę człowieka, jego potrzeby, pragnienia i możliwości. Interesują nas tu również, a może przede wszystkim, jego działania (te degradujące przyrodę i te naprawcze). Chcemy pokazać także, że rozumienie przyrody kojarzone jest najczęściej jako coś co na zewnątrz, coś poza murami, poza cywilizacją, coś co w dużych miastach odtwarzane jest jako element naśladownictwa, estetyki mimetycznej. Jakie są tego pozytywne i negatywne konsekwencje?

Organizowana konferencja ma bez wątpienia charakter ekoedukacyjny i kształtujący wrażliwość przyrodniczą, a także właściwe postawy wobec wartości życia i zdrowia wszelkich istot. To okazja to zachwytu nad pięknem świata i uczenia szacunku dla przyrody. To również okazja to wyzwolenia pewnych zdolności i emocji estetycznych. Konferencji towarzyszyć będzie konkurs na plakat o tematyce ekologicznej, kabaret proekologiczny, a także mini wystawa rzeźby ekologicznej.

Propozycje tematów:

1. Epikurejska radość życia zaklęta w słowach poezji wędrowca.

2. Czego nauczyć może mnie przyroda ? w odpowiedzi na słowa Sokratesa: ? Ani okolice, ani drzewa nie chcą mnie niczego nauczyć?

3. Ruralizm ? idea ?back-to-the-land?, czyli powrotu do ziemi ( ucieczka od miejskiego stylu życia)

4. Suburbanizacja ? ekonomiczna czy nostalgiczna faza rozwoju miast.

5. Żyjąc w sztucznym raju niepohamowanej konsumpcji ?(pragniemy, nie wiemy, szukamy)

6. Realizacja witalnych wartości w codziennej rutynie.

7. Droga Matko Naturo! ? list filozofującego mieszkańca miasta.

8. Gdy mieszczuch wyrusza poza miasto, ? (domaga się łatwo dostępnej, ?uczłowieczonej? przyrody)

9. Eko-miasta ? przyszłość czy fantazja twórcza (studium nowoczesnych projektów jutra, np. Lilypad city)

10. Sztuczna natura jako forma estetyki mimetycznej miast (parki, malowidła, obiekty; ciekawym przykładem są tramwaje w francuskim mieści Montpellier)

11.Ekofilozoficzna myśl w twórczości literackiej (np. Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk i inni)

12. O pilnej potrzebie rozwijania szacunku dla zwierząt i regule zadośćuczynienia ginącym gatunkom.

13. ?Jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć? ? interpretacja myśli Alberta Schweitzera

14.  ?Człowiek jest częścią przyrody. Nie jesteśmy ani powyżej, ani poniżej reszty?, czyli jak wyzbyć się arogancji i pychy gatunkowej (Interpretacja myśli Michela de Montaigne?a).

15. Jak Kartezjusz zaszkodził zwierzętom? (Antropocentryczna, dualistyczna koncepcja człowieka i jej konsekwencje dla zwierząt)

16. Judeochrześcijańska ?drabina jestestw? vs. idea biocentryczna (Zaczynając od Plotyna)

17. Postawa szacunku dla natury jest postawą moralną! ( Analiza myśli Paula W. Taylora)

18. Przeżyj chociaż jeden dzień ?rozważnie jak Natura? ? namawiał Henry D. Thoreau (?Walden, czyli życie w lesie?; filozofowanie zanurzone w realnym świecie)

19. Od Platona do Ekofilozofii ? droga filozoficzna Henryka Skolimowskiego.

20. Wizja zagłady przyrody to realność czy antropocentryczna pycha

Plus tematy ekologiczne realizowane jako badania własne

ekofilozoficzna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię