Śmiertelnym zagrożeniem dla płazów są samochody jeżdżące po drogach w okolicach ich zimowania i rozrodu. Tym bardziej, że rozpoczął się okres wędrówek tych zwierząt do miejsc ich wiosennych godów.

Mazurski Park Krajobrazowy, szkoła podstawowa w Krutyni oraz Nadleśnictwo Strzałowo wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Mrągowie zorganizowały 6 kwietnia wiosenną akcję ochrony płazów.

Miejscem akcji były pobocza drogi powiatowej prowadzącej do wsi Krutyń, między Jeziorem Krutyńskim będącym wraz z otaczającym lasem rezerwatem przyrody a śródleśnym rozlewiskiem. Powstało ono w wyniku realizacji przez Nadleśnictwo Strzałowo programu odtwarzania terenów mokradłowych.

W celu ograniczenia liczby żab i ropuch zabijanych przez samochody wybudowano wzdłuż szosy bariery z folii, uniemożliwiające płazom przechodzenie przez drogę. Jednocześnie udrożniono przepust, który znajduje się pod nawierzchnią szosy. Uczniowie pod opieką swoich nauczycielek będą teraz codziennie wybierać żaby z pojemników umieszczonych wzdłuż barier i przenosić na druga stronę drogi.

Napis na barierze ”Szkoła podstawowa w Krutyni kocha żaby” już sprawia, że większość kierowców przejeżdżających tędy zdejmuje nogę z gazu.

Źródło: lasy.gov.pl

Leśnicy i uczniowie ratują żaby. / Fot. lasy.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię