Kontynuując działania edukacyjne i projekty konsumenckie, takie jak „Akademia 3R” czy „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat”, Polska Zielona Sieć zaprasza do uczestnictwa w najnowszym projekcie edukacyjnym pod nazwą „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”.

Organizatorzy zwracają uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie oraz wskazują możliwe rozwiązania. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do konsumentów pokazując, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Projekt jest częścią europejskiej kampanii, którą współtworzymy z organizacjami pozarządowymi z Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Malty. W Polsce regionalnymi partnerami projektu są organizacje członkowskie PZS, Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” z Kwidzyna i firma NEPCon z Krakowa.
 
W zakładce „Materiały”  znajduje się elektroniczna wersja pakietu edukacyjnego, na który składać się będą scenariusze zajęć, ćwiczenia aktywizujące, filmy i zdjęcia o tematyce leśnej. W zakładce „Baza wiedzy”  już wkrótce znajdą się artykuły opisujące wpływ przemysłu drzewno-papierniczego na środowisko i życie ludzi oraz alternatywne sposoby produkcji i konsumpcji drewna i papieru.
 
Polska Zielona Sieć zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do włączenia swoich szkół do projektu. Organizatorzy zapraszają także przedstawicieli branż meblowej i papierniczej do bezpośredniego kontaktu przy współtworzeniu przewodnika „Dobre zakupy”, a także zainteresowanych dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się tematyką leśną.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno-papierniczy do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Projekt obejmuje działania edukacyjne w szkołach, kampanię medialną, festiwale filmowe (w Polsce odbędzie się on w Warszawie), multimedialne wystawy edukacyjne (w Polsce odbędą się one w Warszawie, Łodzi i Krakowie), a także trzy międzynarodowe konferencje ze specjalistami w dziedzinie edukacji globalnej, gospodarki zasobami leśnymi, przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Konferencje będą miały miejsce we Włoszech, Rumunii i w Polsce i będą na nie zaproszeni najaktywniejsi nauczyciele.

Projekt ten jest odpowiedzią na ogłoszenie roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wpisuje się w tematykę Dekady dla Bioróżnorodności (2011-2020).

Organizatorom zależy na aktywnym uczestnictwie placówek w realizacji przewidzianych w projekcie działań edukacyjnych: oferują bezpłatny pakiet edukacyjny, jedne dwugodzinne zajęcia merytoryczne oraz jedno dwugodzinne spotkanio-warsztaty z trenerem regionalnym, którego zadaniem jest wsparcie aktywizacji młodzieży i wspólne zaprojektowanie kampanii dla społeczności lokalnej.

W przypadku niemożności aktywnego wzięcia udziału w projekcie Polska Zielona Sieć oferuje zainteresowanym bezpłatny pakiet edukacyjny oraz możliwość udziału w szkoleniach upowszechniających rezultaty projektu dla nauczycieli. Wzmocnieniem i elementem motywującym dla szkół biorących aktywny udział w projekcie jest konkurs na miniprojekty dotyczące lokalnych działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie zrównoważonej gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych.

Nagrodami będą:
• Odtwarzacz DVD i zestaw płyt edukacyjnych dla klasy – miejsce 1.
• Uczestnictwo uczniów w wymianie międzynarodowej (w ramach projektu europejskiego) – będą to 3-dniowe wycieczki dla 2 uczniów i jednego nauczyciela z
każdej zwycięskiej klasy – miejsce 1 i 2.
• Zestawów sadzonek drzew i krzewów dla każdej klasy oraz zestaw przyborów szkolnych z certyfikowanego drewna i papieru z recyklingu dla każdego ucznia –
miejsce 1, 2, i 3.

W celu przystąpienia do procesu rekrutacji klas chętnych do wzięcia udziału w projekcie "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier" należy wypełnić ankietę, na podstawie której zespół projektowy wybierze placówki do realizacji projektu edukacyjnego. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 13 stycznia 2012 r. Projekt będzie realizowany w szkołach gimnazjalnych od stycznia do czerwca 2012 r.

W przyszłym roku Polska Zielona Sieć przewiduje skierowanie projektu do szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt: Magdalena Noszczyk, [email protected] .

 

Lasy na świecie zajmują łącznie ok. 4 mld ha, lecz znikają
jednak z powierzchni Ziemi w rosnącym tempie. / Fot. clapstar, www.flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię