Wczoraj w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbył się finał wojewódzkiego konkursu ?Lasy dla ludzi”. Nagrody i wyróżnienia odebrali wielkopolscy gimnazjaliści, którzy od początku września do końca listopada minionego roku zgłębiali tematykę leśną.

Ich zadaniem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaki jest stosunek do lasu mieszkańców ich najbliższej okolicy? Do konkursu, zorganizowanego przez OKL, stanęli uczniowie drugich klas gimnazjów. Wcielili się w rolę badaczy i drogą wywiadów oraz sporządzonych raportów podjęli się próby scharakteryzowania wrażliwości społecznej w odniesieniu do lasów.

Zależało nam na tym, abyście jako mieszkańcy naszego województwa poświęcili więcej uwagi lasom swojej okolicy, abyście zastanowili się, jaki jest stosunek społeczeństwa do lasów w miejscu waszego zamieszkania – zwrócił się do uczniów przybyłych na uroczyste podsumowanie konkursu, Benedykt Roźmiarek – dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej.

Z waszych prac dowiedzieliśmy się, że podejście do lasu jest różnorodne. Cieszy fakt, że najczęściej ma ono pozytywne zabarwienie (…). Dziękuję wam wszystkim za przystąpienie do konkursu. Chciałbym, abyście dorastając rozwijali w sobie wrażliwość na piękno oraz znaczenie lasów i postępowali tak, aby w żaden sposób lasom nie szkodzić – kontynuował.

Postawiony przed uczniami problem badawczy wymagał od nich m.in.  zapoznania się z funkcjami lasu oraz zasobami przyrodniczymi opisywanego terenu. Zadanie konkursowe należało zrealizować drogą projektu. O tym, jak ważną jest ta metoda nauczania mówiła Anna Kaczmarek – przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

Praca projektowa to wyzwanie we współczesnym świecie, dlatego projekt znalazł się w programie nauczania dla gimnazjum. Jest to nauczanie poprzez działanie. Mieliście przyjemność pracować w zespole. Żywię nadzieję, że w przyszłości pracując tą metodą wiele osiągniecie. Gratuluję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wspomagali działania młodzieży. Wskazując na potrzebę doboru skutecznej metody nauczania skierowała również słowa uznania do organizatora konkursu. Podziękowała za wspaniały pomysł, a przede wszystkim formułę konkursu.

W pracach jury oceniającego nadesłane prace, któremu przewodniczył dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej, uczestniczyli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej oraz Działu Edukacji i Informacji OKL.

Kilkugodzinne obrady zaowocowały przyznaniem I miejsca uczennicom z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie, II – uczennicom Gimnazjum nr 8 w Lesznie, III – gimnazjalistom z Goliny. Członkowie jury przyznali również pięć wyróżnień. Konkurs został objęty patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, którzy ufundowali nagrody specjalne.

Laureaci otrzymali  aparaty fotograficzne i lornetki do podglądania życia w lesie. Pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani książkami i edukacyjnymi upominkami. Nie zapomniano również o podziękowaniach dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Warto dodać, że dziewczyny, które zajęły pierwsze miejsce, wygrały także dwudniowy pobyt w Ośrodku Kultury Leśnej dla swojej klasy.

Nadrzędnym celem konkursu było rozbudzenie świadomości młodzieży na temat wszechstronnych związków współczesnego człowieka z lasem. Po uroczystym wręczeniu nagród wiedzę z tego zakresu goszczący w Ośrodku uczniowie pogłębiali podczas zwiedzania wystaw w Muzeum Leśnictwa. A wszystko w myśl zasady: edukacji nigdy dość.
 

Do konkursu stanęli uczniowie drugich klas gimnazjów. Wcielili się w rolę badaczy i drogą wywiadów oraz sporządzonych raportów podjęli się próby scharakteryzowania wrażliwości społecznej w odniesieniu do lasów. / Fot. yenhoon, www.sxc.hu

Kilkugodzinne obrady zaowocowały przyznaniem I miejsca uczennicom z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie. / Fot. OKL Gołuchów

Uczestnicy konkursu Lasy dla ludzi. / Fot. OKL Gołuchów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię