Idąc ścieżką mijamy wytworzone na torfowiskach pola uprawne po zaoranej wilgotnej łące oraz wiele innych rodzajów łąk.

Nazwa ścieżki "Jezioro Orle i Okolice na Ziemi Wejherowskiej” – Gmina Wejherowo
Długość ścieżki ok. 5,5 km
Czas przebycia 3,5 h
Trasa (miasta) Gdynia – dzielnice Witomino i Chyloni
Opis (krótki)

Ścieżka ta wytyczona jest w okolicach jeziora Orle i wsi o tej samej nazwie. Przebiega przez jeden z cenniejszych przyrodniczo terenów Gminy Wejherowo. Swój początek ścieżka ma przed Szkołą Podstawową w Orlu. Na trasie rozciąga się wspaniały widok na meandry Redy oraz „Łuk Kaniewski”.

Cały obszar ścieżki znajduje się na Obszarze Chronionym Krajobrazu Pradoliny Redy i Chylonki. Ewenementem na skalę krajową jest położone na podłożu kredowym jezioro Orle oraz łąki i szuwary- obszar ten jest określany rezerwatem przyrody „Łęg nad Jeziorem Orle”. Idąc ścieżką mijamy wytworzone na torfowiskach pola uprawne po zaoranej wilgotnej łące oraz wiele innych rodzajów łąk. W kolejnym etapie natykamy na posadzoną przez człowieka monokulturę sosnową, pradoliny oraz zarośla wierzbowe.

Kolejny przystanek to torfy niskie, pod którymi zalegają złoża kredy jeziornej. Jezioro Orle, które jest bogactwem ornitofauny oraz zbiorowiskiem lasów jest następnym etapem wycieczki. Ostatni punkt to odcinek ścieżki skierowanej na północ wsi Przyśniewo, gdzie znajdują się zbiorowiska przejściowe torfowiskowe, które są przykładem przechodzenia ekosystemu wodnego w lądowy. Powstałe tu trzęsawiska nazywane były „Piekiełkiem”.

Ostatni odcinek ścieżki prezentuje trzęsawiska. / Fot. Magdalena Lipiecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię