Szkoła Zielonych Liderów to nowy projekt Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju. Jego celem jest wykształcenie piętnastu Zielonych Liderów, czyli osób, które będą wdrażały zasady zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu.

W drugi weekend kwietnia tj. 9-10 kwiecień zostały przeprowadzone następne moduły w ramach „Szkoły Zielonych Liderów”: moduł „Zielona Wiedza” stanowiący wprowadzenie do ochrony środowiska, oraz sesja Case Study – Studium Przypadków.

Moduł „Zielona Wiedza” odbył się w sobotę w dniu 9 kwietnia, zajęcia prowadzili: Jacek Zatoński – prezes Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Kamila Błażejewska – doktorantka w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawnych aspektach programu Natura 2000. Celem modułu było wprowadzenie uczestników do zasad zrównoważonego rozwoju, przedstawienie sposobu na kooegzystencje ludzi i przyrody oraz prawnych aspektów ochrony środowiska. Dodatkowo w ramach sobotnich odbyły się prezentacje Case Study obu trenerów dotyczące przykładów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentacja Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju.

Zajęcia w niedziele, 10 kwietnia, w całości poświęcone były przykładom działań podejmowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów wspierających ochronę przyrody w swoim otoczeniu. W ramach sesji Case Study – Studium Przypadku zatytułowanej: „Zielony lider w praktyce czyli jak sobie radzą inni” uczestnicy oraz goście mogli zapoznać się z prezentacjami pokazującymi różne sposoby działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród prezenterów były takie osoby jak:  Grzegorz Gołębniak – ekolog, członek Klubu Przyrodników, Lech Mergiel – założyciel Stowarzyszenia My Poznaniacy, Lechosław Lerczak – znany poznański działacz organizacji ekologicznych, Joanna Ciechanowska-Barnuś – prezes Fundacji Pro Terra prowadzącej edukacje ekologiczną oraz Joanna Mieszkowicz  z Fundacji Aeris Futuro z Krakowa. W zastępstwie  Agata Rudnicka z Centrum Strategii i Rozwoju Impact z Łodzi, prezentacje nt Odpowiedzialności Społecznej Biznesu przedstawił Jakub Kotnarowski.

W kolejny weekend (16-17.04) odbyły się kolejne zajęcia w ramach modułu: „Zarządzanie projektem”, w ramach którego uczestnicy mogli zapoznać się z podstawami planowania  projektu oraz elementami zarządzania projektem. Uczestnicy podczas warsztatów przygotowali w analizy w formie drzewa problemu oraz drzewa celów. Przygotowali analizę ryzyka oraz przygotowali strategie zarządzania ryzykiem oraz zapoznali się z metodą matryca logiczna projektu, harmonogramem Gantta. Zajęcia poprowadzi Jakub Kotnarowski koordynator „Szkoły Zielonych Liderów”. Na zakończenie warsztatów odbyły się rozdanie certyfikatów.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie do kolejnych działań w ramach projektu „Szkoła Zielonych Liderów”. Obecnie w ramach mentoringu (tj. pogłębionego doradztwa) wspierany jest Cezary Brudka koordynujący projektu „Święta Cyklicznego" organizowanego w ramach Sekcji Rowerzystów Miejskich w Poznaniu. Święto to jest ogólnopolska imprezą organizowaną 12 czerwca

O projekcie

Głównymi elementami projektu są:

  •     Cykl szkoleń wspieranych e-learningiem, oraz
  •     Objęcie uczestników mentoringiem i pomoc w realizacja ich własnych projektów.

Podczas szkoleń uczestnicy dowiadują się, czym jest zrównoważony rozwój, oraz dlaczego i jak powinien być wdrażany. Szczególnie pomocna jestessesja case study – czyli prezentacja przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju z Poznania, Polski i Świata przez działaczy organizacji pozarządowych.

Oprócz samej wiedzy teoretycznej uczestnicy odbędą warsztaty umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty z zarządzania projektem, dzięki którym dowiedzą się m.in. jak zarządzać zespołem i komunikować się ludźmi oraz jak planować i realizować swoje własne przedsięwzięcia w oparciu o techniki zarządzania projektem.

Pod koniec uczestnicy opracują własne projekty, a przy ich realizacji otrzymają wsparcie w postaci doradztwa – mentoringu. Każdy uczestnik ma możliwość odbycia stażu w organizacjach pozarządowych – Centrum Promocji Ekorozwoju oraz partnerów.

Szczegółowe informację na temat przebiegu szkoleń  www.zielonylider.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię