4 czerwca, w przeddzień Światowego Dnia Ochrony Środowiska, na rewitalizowanym podwórku przy ul. Naczelnikowskiej 50 na Targówku Fabrycznym, posadzono 15 dwumetrowych jabłoni, wspólnymi siłami przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady Królestwa Danii, Fundacji Aeris Futuro, stowarzyszenia Odblokuj i mieszkańców.

Sadzenie zostało zrealizowane w ramach akcji offsetowania polskiej prezydencji, czyli w ramach zmniejszania szkodliwych działań na środowisko poprzez sadzenie drzew, które produkują dobroczynny dla ludzi i środowiska tlen.

Drzewka zostały zakupione z pieniędzy uzyskanych za odsprzedaż jako surowce wtórne materiałów informacyjno-promocyjnych pozostałych po polskiej prezydencji. Jabłonie od tej pory będą rosły i umilały czas mieszkańcom rewitalizowanego podwórka na Targówku Fabrycznym.

Akcję ponownego wykorzystania materiałów zorganizowała Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z pomocą Stowarzyszeń „Odblokuj” oraz „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. W sumie zebrano prawie 4 tony odpadów do ponownego przetworzenia.

Gośćmi specjalnymi spotkania, którzy własnoręcznie i z zapałem sadzili jabłonie byli: Konrad Niklewicz (podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Edyta Lewit (Ambasada Królestwa Danii), a także Monika Janus – Klewiado (dyrektor w Biurze Rzecznika MSZ). W sadzenie drzew włączyli się także mieszkańcy osiedla.
Aura była łaskawa i zaczęło padać dopiero wtedy, gdy przyszedł czas na podlewanie.

Takie działania są ogromnie ważne dla społeczności, a także dla miasta, dlatego Fundacja Aeris Futuro wspólnie ze stowarzyszeniem Odblokuj ma w zanadrzu dalsze plany na zazielenianie Warszawy.

Fundacja Aeris Futuro zaprezentowała także wersje elektroniczną poradnika „Jak organizować wydarzenia w zielonym standardzie?”. Ta edycja poradnika została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu organizacji wydarzeń i spotkań w zielonym standardzie. „Znaczenie ekologii z roku na rok się zwiększa, a dla wielu polskich firm ochrona środowiska staje się ważnym elementem strategii działania – mówi Prezes Fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz. Poprzez organizację „Zielonych Wydarzeń” chcemy zminimalizować niekorzystny wpływ firm i instytucji na środowisko naturalne – dodaje.

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęło się 1 lipca 2011 roku, a zakończyło 31 grudnia 2011 roku. Zgodnie z postanowieniem Traktatu z Lizbony przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejmuje kraj członkowski Unii Europejskiej na okres pół roku. Obecnie prezydencję sprawuje Dania, której działania w ramach prezydencji są prowadzone z myślą o środowisku.

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day – WED) – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.
 

—————————————

Informacja dodatkowa:

Fundacja AERIS FUTURO działa zgodnie z przyjętym mottem „Stwórzmy klimat dla przyszłości”. Misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Fundacja stworzyła pierwszy w Polsce KALKULATOR CO2 umożliwiający szacowanie śladu klimatycznego oraz ograniczanie i neutralizowanie tego śladu poprzez sadzenie drzew w ramach programu CZAS NA LAS oraz realizację projektów poprawiających efektywność energetyczną. Fundacja stworzyła ponadto pierwszy w Polsce standard organizacji Zielonych Wydarzeń, inspirowany brytyjską normą BS8901. Fundacja AERIS FUTURO jest członkiem Klubu Przyjaciół Polskiej Prezydencji w Radzie UE, Koalicji Klimatycznej i Polskiej Zielonej Sieci.

Miejsce wydarzenia:

Podwórko przy Naczelnikowskiej to miejsce szczególne, położone przy ważnych traktach komunikacyjnych. W celu wykorzystania przestrzeni, wcześniej niezagospodarowanej przez mieszkańców osiedli, Stowarzyszenie „Odblokuj” rozpoczęło rewitalizację podwórka.

Program przekształceń uwarunkowany jest przez obowiązujące przepisy – wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podwórko podzielone zostało na strefy – najbardziej intymną, sąsiadująca z budynkiem, która zdominowana jest przez prywatne ogródki mieszkańców, strefę buforowej zieleni z brzozowym zagajnikiem, odgradzającą mieszkańców od spojrzeń i hałasu oraz część najbliższą ulicy ks. Ziemowita. Nasadzenia mają stworzyć przestrzeń dla mam z dziećmi – z wysypanym piaskiem i specjalnie zaprojektowaną „szuwarową” zielenią.


Kontakt:
Elżbieta Majewska
tel. 726 546 000
e-mail: [email protected]
www.aerisfuturo.pl
www.zielonewydarzenia.pl
 

Logo fundacji AERIS FUTURO

Polska Prezydencja 2011 – logo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię