Trwa projekt pt. „Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w partnerstwie z: Gminą Cyców, Gminą Ludwin, Gminą Spiczyn i Centrum Kultury w Łęcznej. Projekt jest realizowany od początku roku do października.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności turystycznej powiatu łęczyńskiego wchodzącego w skład Polesia Zachodniego i Doliny Wieprza.

Projekt obejmuje organizację 11 imprez kulturalno-rozrywkowych, opartych na walorach krajobrazowo – kulturowych powiatu łęczyńskiego. W ramach projektu będą mieć miejsce następujące imprezy:

1. 11 lutego – Biesiada Staropolska – w ramach której zorganizowane zostaną: warsztaty kuchni staropolskiej, prezentacja tańców i pieśni staropolskich oraz konkurs kulinarny.
Impreza odbędzie się w Ludwinie.

2. 1 maja – Majówka w Zawieprzycach – Majówka z Janem III Sobieskim – obejmuje m.in.: wystawę fotograficzną, prezentację legendy zawieprzyckiej, prezentację tradycyjnych rzemiosł, degustację potraw regionalnych, prezentacje walk rycerskich, a także konkurs historyczny.

3. 2 maja – Majówka w Zawieprzycach – Majówka Słowiańska – w ramach której odbędzie się bardzo szeroka prezentacja kultury i sztuki słowiańskiej (stanowiska rzemieślnicze, tańce, widowisko plenerowe z życia Słowian, kuchnia słowiańska), prezentacja walk wojów średniowiecznych. Impreza będzie kontynuacją Majówki w Zawieprzycach.

4. 29 – 30 maja -Jarmark Łęczyński – impreza będzie obejmować m.in.: pokazy ginących usług i rzemiosł,występy folklorystyczne (w tym gości z Węgier). Wydarzenie artystyczno – rozrywkowe odbędzie się na terenie Łęcznej.

5. 26 czerwca – Noc Świętojańska – atrakcje w ramach imprezy to m.in: degustacja potraw słowiańskich, prezentacja teatru ognia i puszczania wianków, widowisko plenerowe.Wydarzenie będzie mieć miejsce na terenie miejscowości Zakrzów.

6. 1-14 lipca – Plener malarski – 25 artystów w czasie 14 dni zwiedzi różne zakątki powiatu łęczyńskiego i przygotuje prace zainspirowane pobytem na ziemi łęczyńskiej. Plener zakończy się wystawą, na której zostaną zaprezentowane prace artystów, połączoną
z promocją publikacji wydanych w ramach projektu.Wydarzenie kulturalne będzie mieć miejsce na ternie Łęcznej i powiatu łęczyńskiego.

7. 17-18 lipca – Festiwal szantowy – impreza obejmie m.in.: warsztaty i prezentacje zespołów szantowych, zawody żeglarskie oraz wędkarskie, turniej piłki siatkowej, gry
i zabawy dla dzieci kurs żeglarski. Miejscem wydarzenia będzie Piaseczno.

8. 7 -8 sierpnia – Rekonstrukcja bitwy cycowskiej – w ramach której w Cycowie będzie mieć miejsce: pokaz ułanów i grup ruchomych, orkiestry wojskowej, pokazy sprawnościowe wojska, zawody strzeleckie.

9. 14-15 sierpnia – Festiwal Ginących Kultur – Festiwal Pieśni Prawosławnych
w Dratowie – atrakcją wydarzenia kulturalno – rozrywkowego będą m.in. : warsztaty
i prezentacje chórów, inscenizacja plenerowa z udziałem przewodnika, dotycząca historii
i tradycji miejscowości Dratów, prezentacja kultury prawosławnej oraz degustacja tradycyjnych potraw.

10. 21 sierpnia – Festiwal Ginących Kultur- podczas którego odbędzie się prezentacja kultury żydowskiej, romskiej oraz folkloru małych miasteczek Lubelszczyzny. Degustacja potraw trzech kultur stanowić będzie dodatkową atrakcję imprezy z Zakrzowie.

11.29 sierpnia – Jarmark sztuki i kultury ludowej Polesia – miejscem wydarzenia kulturalno – rozrywkowego będą Kijany. Impreza obejmie m.in. : prezentacje strojów, sztuki i zwyczajów ludowych Polesia, degustację potraw regionalnych, konkurs kulinarny,a także konkurs wieńców dożynkowych.

Źródło: powiatleczynski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię