Zlokalizuj wysypiska zużytych opon w swojej gminie, przeprowadź kampanię informacyjną i wygraj nagrody rzeczowe z puli 20 tys. zł, które w dodatku możesz sam zaproponować. Najlepsza drużyna dostanie dodatkowy prezent w postaci wywiezienia i zagospodarowania wszystkich zinwentaryzowanych opon z terenu całej gminy!

Takimi profitami Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA (CUO) kusi uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Gumowy Surowiec". Przedsięwzięcie koordynuje i prowadzi Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi (RCEE). Jego celem jest promocja zalet płynących z właściwego sposobu utylizacji zużytych opon oraz popularyzacja odpowiedzialnego postępowania z odpadami poprzez rozwój uczestnictwa w gminnych programach selektywnej zbiórki.

Uczestnictwo w konkursie polega na realizacji serii działań wyszczególnionych w planie postępowania oraz ich opisaniu i udokumentowaniu w raporcie. Warunkiem jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia konkursowego do łódzkiego biura koordynatora konkursu do 10 grudnia 2011 roku.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie www.gumowysurowiec.pl. Organizatorzy czekają na raporty do 30 marca 2012 r. Wyniki konkursu poznamy w połowie kwietnia przyszłego roku.

 

Celem konkursu jest promocja zalet płynących z właściwego sposobu utylizacji opon. / Fot. Asaf, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię