Edukacja globalna to działania skierowane do polskiego społeczeństwa nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Celem takiej edukacji jest uświadomienie zjawisk i współzależności globalnych.

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 23 czerwca 2014 r. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 20 000 zł do 25 000 zł (słownie: od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy złotych).

W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 467 500 PLN. Można złożyć maksymalnie dwa wnioski. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację w ramach konkursu ?Edukacja globalna 2014? prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Więcej wiadomości o edukacji globalnej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.teg.edu.pl.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się dwa spotkanie informacyjno-konsultacyjne:
10 czerwca w Warszawie – brak miejsc;
11 czerwca w Katowicach.

Program Edukacji Globalnej jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Więcej informacji: www.eg.edudemo.org.pl/dotacje

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię