Ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów mają ogromny potencjał. Robimy duże postępy w dziedzinie postępowania z odpadami: ograniczamy składowanie a zwiększamy recykling. Inicjatywy skierowane do ogółu obywateli, takie jak Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, pełnią ważną rolę w upowszechnieniu idei społeczeństwa wytwarzającego zerową ilość odpadów – powiedział Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Obywatele Europy wytwarzają rocznie ponad 500 kg odpadów komunalnych na osobę, jednak liczba ta waha się od 300 do 700 kg w różnych państwach członkowskich. Przeciętnie połowa z tych odpadów poddawana jest recyklingowi, ale państwa członkowskie ogromnie różnią się między sobą pod tym względem. W niektórych państwach wyeliminowano składowanie, a współczynnik recyklingu wynosi 70 proc., w innych recykling obejmuje niewielką ilość odpadów a ponad 90 proc. odpadów komunalnych jest składowane. Konsumenci i gospodarstwa domowe mogą odegrać istotną rolę w ograniczeniu ilości odpadów dzięki zmianie swoich nawyków w dziedzinie zakupów, ponownego wykorzystywania produktów i sortowania odpadów.

Celem kampanii jest zwiększanie wiedzy na temat sposobów zmiany nawyków w Europie oraz dyskusja na temat oszczędnego gospodarowania zasobami i gospodarki obiegowej. W projekcie, koordynowanym przez Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Gospodarowania Odpadami (ACR+) i wspieranym w ramach programu UE LIFE+, uczestniczy obecnie 17 państw, w tym 3 państw spoza UE.

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, trwającego od 16 do 24 listopada, będzie się mówić na wiele nowych sposobów o redukcji odpadów, ponownym wykorzystywaniu produktów i recyklingu materiałów. Celem jest opracowanie i wypróbowanie narzędzi służących komunikacji z urzędami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, szkołami i indywidualnymi obywatelami. Punktem kulminacyjnym będą dni tematyczne poświęcone zapobieganiu powstawaniu odpadów – w tym roku nacisk położony zostanie na kwestie związane z ponownym wykorzystywaniem produktów. W tych dniach będą organizowane lokalne pchle targi, warsztaty naprawcze i imprezy polegające na wymianie produktów.

W okolicy 10 maja 2014 r. odbędzie się powiązany z ETRO Europejski Dzień Sprzątania
. Hasło „Posprzątajmy Europę” ma zgromadzić ochotników gotowych zbierać odpady w swoich miejscowościach i na plażach. Celem tej inicjatywy jest nie tylko posprzątanie śmieci, lecz również rozpoczęcie dyskusji na temat odpadów i gospodarowania nimi.

Zorganizowany po raz pierwszy w 2009 r. ETRO początkowo miał na celu podniesienie świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów. W ciągu czterech ubiegłych edycji jego popularność w Europie (i poza nią) rosła. W jego ramach zrealizowano 25 000 działań w 28 krajach i utworzono sieć publicznych i prywatnych podmiotów działających na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów.

Działania będą podejmowane w Andorze, Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Luksemburgu, na Malcie, w Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, w Zjednoczonym Królestwie, Bośni i Hercegowinie i Islandii.

W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów przyznano pierwszeństwo zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi, a składowanie i spalanie bez odzysku energii uznano za rozwiązania najgorsze. W badaniu przygotowanym przez Komisję szacuje się, że pełne wykonanie unijnych przepisów dotyczących odpadów pozwoliłoby zaoszczędzić 72 mld euro rocznie, zwiększyć roczny obrót unijnego sektora gospodarowania odpadami i ich recyklingu o 42 mld euro i utworzyć ponad 400 000 miejsc pracy do 2020 r.

Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu celów w zakresie odpadów, a wyniki tego przeglądu zostaną uwzględnione w planowanym na 2014 r. przeglądzie polityki.

Komisja Europejska podpowiada: 12 dobrych nawyków jak redukować odpady
 • na zakupy wybieraj torby wielokrotnego użytku,
 • umieść naklejkę "Nie przyjmuję ulotek" na swojej skrzynce pocztowej,
 • unikaj marnowania żywności,
 • żywność kupuj hurtowo lub w dużych opakowaniowach,
 • wybieraj produkty, które może doładować lub uzupełnić poprzez wymianę wkładu,
 • pij wodę z kranu,
 • drukuj tylko to, co naprawdę konieczne,
 • ograniczaj korzystanie z drukarki,
 • zacznij kompostować
 • oddać potrzebującym niepotrzebn,e rzeczy, ubrania,
 • pożycz narzędzia,
 • i naprawiaj urządzenia i przedmioty zamiast je wyrzucać.

 Strona kampanii: www.ewwr.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię