Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

By dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd…
Stanisław Jerzy Lec

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie sprawowało w bieżącym roku rolę Wojewódzkiego Komitetu XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada ta adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Głównym jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyzwalanie aktywności badawczej oraz popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska wśród młodych ludzi.

Wymagania stawiane uczestnikom są wyjątkowo duże i wszechstronne, łączące treści programów: biologii, geografii, chemii i fizyki. Pytania obejmują też m.in. wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Olimpiada odbywa się na trzech szczeblach – szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.
Jak co roku eliminacje wojewódzkie poprzedzone były etapem podstawowym, przeprowadzonym w szkołach 10 stycznia 2011 r., do którego przystąpiło 1 498 uczniów z 68 szkół regionu Warmii i Mazur.

Do eliminacji stopnia wojewódzkiego mogło przejść wyłącznie trzech najlepszych uczniów, którzy uzyskali wynik minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym czyli – 40 pkt. W naszym regionie do etapu wojewódzkiego przystąpiło 73 uczniów z 32 szkół.

Etap wojewódzki OWE odbył się w 16 kwietnia 2011 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie. Etap ten składał się z części pisemnej i ustnej. Uczniowie rozwiązywali test liczący 50 pytań. Do etapu ustnego zakwalifikowano 12 uczestników:
1.    Wioleta Markiewicz – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Działdowie, opiekun Kazimierz Kępka.
2.    Karolina Morska – I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, opiekun Elżbieta Wojciulewicz.
3.    Katarzyna Hamada – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Olsztynie, opiekun Edward Szatkowski.
4.    Mateusz Ochnio – II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Piszu, opiekun Krystyna Dembek.
5.    Anna Piotrowska – V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, opiekun Bożena Lewandowska.
6.    Karol Zyśk – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Działdowie, opiekun Kazimierz Kępka.
7.    Martyna Chraniuk – Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, opiekun Alicja Ciunelis.
8.    Kacper Karol Leszczyński – II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, opiekun Ewa Downar.
9.    Ewa Mikulska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 II Liceum Ogólnokształcące im. K. J. Gałczyńskiego w Olsztynie, opiekun Anna Romanowska.
10.    Karolina Haber – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun Hanna Pietras.
11.    Mateusz Mróz – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu, opiekun Zofia Łukaszuk – Drążek.
12.    Krzysztof Wójcik – V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Elblągu, opiekun Tomasz Żandarski.

Część ustna etapu wojewódzkiego oparta była na 12 losowanych zestawach pytań problemowych. Wyniki uzyskane przez każdego ucznia w części ustnej
i pisemnej były sumowane przez jury i stanowiły podstawę do promowania go do eliminacji III stopnia etapu centralnego.
Z województwa warmińsko-mazurskiego do eliminacji stopnia centralnego, które odbędą się w dniach 3 – 5 czerwca 2011 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jury pod przewodnictwem dr Barbary Juśkiewicz – Swaczyna z Katedry Ekologii Stosowanej UWM w Olsztynie zakwalifikowało
7 najlepszych uczniów. Są to:
1.    Karolina Morska – I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, opiekun, opiekun Elżbieta Wojciulewicz.
2.    Wioleta Markiewicz – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Działdowie, opiekun Kazimierz Kępka.
3.    Mateusz Ochnio – II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Piszu, opiekun Krystyna Dembek.
4.    Karol Zyśk – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Działdowie, opiekun Kazimierz Kępka.
5.    Karolina Haber – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun Hanna Pietras
6.    Ewa Mikulska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 II Liceum Ogólnokształcące im. K. J. Gałczyńskiego w Olsztynie, opiekun Anna Romanowska.
7.    Mateusz Mróz – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu, opiekun Zofia Łukaszuk-Drążek.

Opiekunem młodzieży podczas centralnych eliminacji będzie pani Elżbieta Wojciulewicz, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, pendriwy, książki a 12 uczestników ustnych eliminacji etapu wojewódzkiego nagrody rzeczowe, spośród których można wymienić: plecaki turystyczne, śpiwory, namiot oraz książki, pendriwy. Sponsorami eliminacji wojewódzkich XXVI OWE byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Olsztyńska. Do grona sponsorów dołączyli także: Ministerstwo Edukacji Narodowej i TOYOTA MOTOR POLAND.

Eliminacjom II etapu XXVI OWE towarzyszyły prelekcje dla nauczycieli na temat pozyskiwania funduszy na działania ekologiczne z WFOŚiGW w Olsztynie, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”, które wygłosiły Justyna Raczyńska i Urszula Nadolna. Młodzież V Liceum Ogólnokształcącego przygotowała w holu szkoły wystawę fotograficzną „Las jest w nas”.

Wśród gości między innymi byli: Waldemar Żakowski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Kazimierz Kapla – dyrektor V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie.
Olimpiada odbywała się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie, gdzie serdeczna i miła atmosfera, dobra organizacja sprzyjały uczniom zmagającym się z zadaniami. Za współpracę, pomoc – dyrekcji i pracownikom szkoły serdecznie dziękuję w imieniu uczestników. Za pracę w jury serdecznie dziękuję wszystkim członkom Wojewódzkiego Komitetu XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Są to:
1.    dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.    Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.    Justyna Raczyńska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
4.    Ewa Stajuda, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
5.    Wiesława Kamińska, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
6.    Beata Bonisławska, Muzeum Przyrody w Olsztynie Oddział Muzeum Warmii i Mazur.
7.    dr Letycja Karuzo, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
8.    Alina Rodziewicz, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
9.    Urszula Nadolna, Nadleśnictwo Spychowo, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”.
10.    Aleksandra Lipińska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Olsztyńska.

Alicja Szarzyńska
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

 

Etap pisemny

Etap ustny.

Wystawa towarzysząca Olimpiadze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię