W piątek, 1 kwietnia po raz trzeci odbył się w Domu Kultury ?Małyszyn? w Gorzowie Wlkp. Regionalny Przegląd Teatrzyków Ekologicznych ?Zielony Kapturek?. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1., współudziałowcem imprezy Zakład Utylizacji Odpadów.

Celem organizacji przeglądu jest promowanie wśród dzieci idei dbałości o środowisko naturalne poprzez kształtowanie postaw pro-ekologicznych, promocja tych postaw  i zachowań w środowisku społeczności lokalnej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań kulturą teatralną i literaturą dziecięcą. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był Las.

Do udziału w imprezie zaproszono szkoły podstawowe I-III i ośrodki kształcenia specjalnego. W przeglądzie wzięło udział 9 placówek z miasta Gorzowa Wlkp. i regionu. Jury  w składzie: p. Żaneta Domaredzka – przedstawiciel sponsora, pani Edyta Wyborska – przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pani Kamila Pietrzak – aktorka teatru im Juliusza Osterwy przyznało następujące nagrody:

W kategorii szkoły podstawowe:
1.    Szkoła Podstawowa nr 20 z Gorzowa Wlkp., przedstawienie „Zielony Kapturek”, opiekunowie – Renata Piotrowicz, Mariola Nogły.
2.    Szkoła Podstawowa im. kpt. Więckowskiego z Kargowej, przedstawienie „Pogotowie Ekologiczne”, opiekun – Barbara Żok.
3.    Szkoła Podstawowa nr 9 z Gorzowa Wlkp., przedstawienie „Leśna opowieść”, opiekun – Dorota Meyer.

Wyróżnienie
–    Szkoła Podstawowa im. kpt. Więckowskiego z Kargowej, przedstawienie „Nie zasypią nas śmieci”, – opiekun Małgorzata Malicka – Kurzak.

W kategorii placówki kształcenia specjalnego:
1.    Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp., przedstawienie „Leśne ostępy”, opiekunowie – Agnieszka Dziewulska, Magdalena Pieczyńska, Alina Wolańska – Kuna.
2.    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli, przedstawienie „Leśna przygoda”, opiekun – Anna Mosorzewska.
3.    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie, przedstawienie „Kochajmy las i przyrodę”, opiekun – Diana Chajec, Anna Szemitko.
Wyróżnienie
–    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich, przedstawienie „Chrońmy naszą Ziemię”, opiekun – Alicja Wałdoch,
–    Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp., przedstawienie „Mój przyjaciel – Las”, opiekunowie: Sylwia Radziwanowska, Krystyna Kaleta.

Sponsorem całej imprezy jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., z Gorzowa Wlkp. Ze środków przekazanych na organizację zakupiono atrakcyjne nagrody, materiały plastyczne, koszulki z nadrukiem logo przeglądu, został przygotowany poczęstunek dla dzieci, wydano folder pokonkursowy. Pomoc przy organizacji przedsięwzięcia pomogli pracownicy Domu Kultury „Małyszyn” z panią dyrektor Marią Wysocką, która bezpłatnie udostępniła pomieszczenia swojej placówki. Dowóz dzieci niepełnosprawnych na miejsce zapewnił Miejski Zakład Komunikacji, który zawsze wspiera nasze działania.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl .

W czasie trwania imprezy zostały wręczone nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty „Leśne pejzaże”. Organizatorem konkursu był Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1. Konkurs przeprowadzono dla przedszkoli, szkół podstawowych, placówek kształcenia specjalnego  i integracyjnego. Fundatorem nagród w konkursie jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Elektrociepłownia  Gorzów i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Miasta Gorzowa Wlkp.  Wystawę pokonkursową można zwiedzać   w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym.

 

Fot. ZKS Gorzów Wlkp.

Fot. ZKS Gorzów Wlkp.

Fot. ZKS Gorzów Wlkp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię