Trwa związany z Ekozespołami konkurs edycji 2008/2009 pt. Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny. Celem konkursu jest m.in. zmniejszanie indywidualnych śladów ekologicznych młodzieży i nauczycieli oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu.

Konkurs ma także na celu m.in.  wytworzenie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, szkole, przedszkolu i najbliższym otoczeniu, oszczędne korzystanie z energii i zmniejszenie emisji CO2, poszanowanie wody , zmniejszenie ilości odpadów, ekozakupy i żywność, wzmocnienie współpracy nauczyciel-samorząd lokalny w działaniach na rzecz środowiska oraz upowszechnianie efektów działań ekozespołów.

Konkurs jest skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół specjalnych i ośrodków wychowawczych.
Nauczyciel powołuje wśród uczniów 6-10-osobowe zespoły działań ekologicznych, wypełnia zgłoszenie udziału w konkursie i przesyła je na adres ośrodka regionalnego, opracowuje plan realizacji działań. W planie należy uwzględnić kampanie ekologiczne dotyczące dwóch  z pięciu obszarów: woda, odpady, energia, transport, zdrowe żywienie / zakupy. Następnie nauczyciel angażuje uczniów i innych nauczycieli do działań, dostarcza materiały programowe, a następnie przesyła sprawozdanie i dokumentację działań.

Uczniowie wykonują dwukrotne pomiary swojego śladu oraz notują wyniki w formularzu. W przedszkolu pomiaru dokonują rodzice oraz przeprowadzają proekologiczne działania.

Kapituła konkursu uwzględni m.in. przeprowadzenie pomiarów swoich śladów ekologicznych, obecność wymaganych kampanii, podjęcie działań zmierzających do poszanowania wody i energii w domu, szkole i przedszkolu, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, dokonywania ekologicznych zakupów i spożywania zdrowej żywności, ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów oraz promowanie ekologicznego stylu życia w lokalnych mediach.

Na etapie wojewódzkim przewidziano nagrody rzeczowe. Podsumowanie konkursu etapu wojewódzkiego odbędzie się w czerwcu br. Laureaci etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego, którego podsumowanie odbędzie się jesienią br. w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Fundacja GAP Polska 

Rgulamin konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych pobierz
Regulamin konkursu dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych pobierz 

Źródło: Gap Polska 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię