Państwowa Rada Ochrony Środowiska (PROS) – ciało doradcze przy ministrze środowiska – przyjęła stanowisko wobec problemów edukacji ekologicznej w mediach publicznych. Zdaniem Rady, najskuteczniejsze w podnoszeniu świadomości mogą być programy telewizyjne.

Według Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w najbliższych latach powinien być dokonany przełom w podnoszeniu świadomości prośrodowiskowej przy wykorzystaniu wszystkich możliwych form edukacji formalnej i nieformalnej.

 „Dlatego tak istotna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa przez włączenie jej zadań do pakiet obowiązkowych i bezpłatnych programów mediów publicznych – telewizji i radia publicznego. Liczne doświadczenia dowodzą, że najskuteczniejszym sposobem kształtowania wzorców postępowania są programy telewizyjne – medium niemal codziennie obecne w naszych mieszkaniach, mające wielki wpływ na naszą świadomość i zachowania.  Programy te muszą dotyczyć najważniejszych obowiązków obywatela we współpracy z nowoczesną technologią, zwłaszcza w takich sferach jak segregacja śmieci, unikanie niewłaściwego usuwania odpadów, w zakresie oszczędzania energii i wody, a także unikania innych nieprzyjaznych do środowiska zachowań. Muszą być opracowane profesjonalnie, a jednocześnie powinny mieć formę przystosowaną do percepcji masowego odbiory treści edukacyjnych.”

Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Środowiska wpisuje się w Dekadę ONZ Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2005-2014, w przyjętą w 2005 roku europejską Strategię Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju oraz w realizację polskiej Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej – przez edukację dla zrównoważonego rozwoju.

Źródło: www.mos.gov.pl/pros

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię