Od ubiegłego roku stowarzyszenie ?Mongolian Education Alliance? rozwija ideę ekoklubów w Ulan-Bator, w Mongolii. Inspiracją do działania był udział w projekcie Centrum OPUS ?Szkoła otwartej społeczności? w Rosji oraz spotkanie z facylitatorami polskich ekoklubów podczas II Narodowego spotkania Polskiej Sieci Ekoklubów.

Obecnie organizacja planuje realizować projekt skierowany na podwyższenie ekologicznej świadomości uczniów pięciu mongolskich szkól oraz członków ich rodzin. Planowane jest wypracowanie Programu Edukacji Ekologicznej, który będzie zawierał szkolenia dla młodzieży na temat założenia i aktywności ekoklubów, pracy facylitatora z ekoklubem oraz rozmaite aktywności dla młodzieży.

Uczestnicy projektu będą pracowali nad przygotowaniem ekologicznej przestrzeni przy szkole, projektowaniem ekologicznych klas, sadzeniem drzew i robieniem toreb ekologicznych podczas zajęć plastycznych w szkole.

Ważną rolę w tym projekcie będzie odgrywać stworzenie ekologicznych przestrzeni przy szkołach, które  w przyszłości staną się bazą dla edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie planuje, iż realizacja tego projektu posłuży dobrym przykładem dla innych szkól i zmotywuję je do zakładania własnych ekologicznych przestrzeni, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz poprawienia wizerunku szkół.

Źródło: www.ecoclubes.opus.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię