W ramach promocji Światowego Dnia Ziemi, a także w celu zachęcenia najmłodszych Polaków do poszerzania własnej wiedzy przyrodniczej oraz uatrakcyjnienia nauczycielskich metod dydaktycznych – firma edukacyjna EDI zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie ekologiczno – przyrodniczym.

Ustalono, iż ogłoszony konkurs będzie zrealizowany w szkołach, których podopieczni zadeklarują chęć wzięcia w nim udziału, natomiast termin jego przeprowadzenia wyznaczono na dzień 21.04.2017 r. Dodatkowo do 05.04.2017 r. wyznaczeni koordynatorzy szkół mają czas na zgłoszenie uczestnictwa  zainteresowanych uczniów z wykorzystaniem jednego z czterech sposobów. Mogą to zrobić  poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej za pomocą poczty czy faksu, bądź zdecydować się na kontakt telefoniczny lub rejestrację na stronie internetowej firmy. Ponadto każdy przyszły uczestnik konkursu jest zobligowany do przekazania 9 zł Komitetowi Rodzicielskiemu, z którego wpłacona kwota zostaje przelana przez koordynatora na konto firmy. Oprócz tego organizatorzy dostarczają zainteresowanym szkołom dokumentację niezbędną do zrealizowania konkursu. Po jego przeprowadzeniu wyznaczeni koordynatorzy mają obowiązek wysłać firmie wypełnione testy. Na rozliczenie się z tego zobowiązania, a także na uregulowanie pieniężnego rachunku kierownicy konkursu mają czas do 24.04.2017 r.

Sprawdzenie wiedzy ekologiczno – przyrodniczej ma postać testu liczącego sobie 26 pytań. Do każdego z nich zaproponowano cztery potencjalne odpowiedzi, z których za prawidłową można uznać co najmniej jedną z nich. Ustalono, że za udzielenie prawidłowej odpowiedzi przysługuje przyznanie jednego punktu, jednakże w przypadku dokonania błędnego wyboru ? suma zebranych punktów zmniejsza się także o jeden. W przypadku braku rozwiązania uczeń nie dostaje żadnego punktu.

Wynagrodzeniem za najwyższe miejsca w konkursie będą nie tylko dyplomy, które zostaną wręczone każdemu uczestnikowi i koordynatorom szkolnym, ale także nagrody książkowe.

Uczniowie biorący udział w powyższym przedsięwzięciu mają dodatkową możliwość uczestnictwa w konkursie plastycznym, z którym nie wiążą się żadne zobowiązania finansowe. Do 28.04. 2017 r. zainteresowani mają za zadanie stworzyć i wysłać rysunek w formacie A4 o tematyce ekologicznej, jaki został wykonany z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu ekologiczno – przyrodniczego organizowanego przez firmę EDI (w tym zwłaszcza sposób zgłaszania uczestnictwa, obowiązujący regulamin i zakres tematyczny) można uzyskać na stronie  http://www.edi.edu.pl/ekologia.

fot. dephositphotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię