Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE+, który odbędzie się 21 lutego 2013 r.

W związku z planowanym ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków LIFE+ naborze 2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy, zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE+, który odbędzie się 21 lutego 2013 r.

Celem konferencji jest rozpropagowanie informacji na temat LIFE+ oraz wymiana doświadczeń między beneficjentami programu LIFE+, a potencjalnymi wnioskodawcami. Obecnie realizowanych jest ponad 40 projektów LIFE w Polsce, z których doświadczeń warto korzystać podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Tegoroczny nabór wniosków będzie ostatnim ogłoszonym w obecnej perspektywie finansowej.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Program konferencji oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie NFOŚIGW

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 lutego 2013 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej Informacji na temat Instrumentu Finansowego LIFE+

Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej
Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+

Pytania dotyczące programu:
[email protected] lub telefonicznie
Komponent I LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna tel. (22) 45-90-288, 45-90-552,
Komponent II LIFE+ polityka i zarządzanie z zakresie środowiska tel. (22) 45-90-435, 45-90-167,
Komponent III LIFE+ informacja i komunikacja tel. (22) 45-90-552, 45-90-435

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię