Wielkimi krokami zbliża się Dzień bez Śmiecenia, który na stałe wpisał się do kalendarza imprez ekologicznych na 11 maja. Założeniem akcji jest propagowanie informacji nt. selektywnej zbiórki odpadów i sposobu postępowania z nimi, żeby mogły stać się użytecznym surowcem wtórnym i nie zaśmiecały otoczenia.

Organizacja odzysku REKOPOL zaprasza do współuczestniczenia w wydarzeniach związanych z akcją, m. in. przy rozsyłaniu elektronicznej kartki „Dzień bez śmiecenia”, która zostanie pokazana kilka dnia przed 11 maja. W tym roku hasłem przewodnim jest „Nie zostawiaj po sobie śladu!” – oranizatorzy chcą podkreślić, że każdy jest odpowiedzialny za odpady, które wytworzył. Segregacja u źródła, czyli w miejscu gdzie odpad powstaje, jest kluczem do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami opakowaniowymi. Indywidualne działanie każdego z nas daje wspólny efekt w postaci wydajnego recyklingu i czystego środowiska.

REKOPOL zachęca również do zorganizowania różnych wydarzeń w Państwa gminach i przedsiębiorstwach – np. konkursów, szkoleń zewnętrznych oraz wewnętrznych dla pracowników czy pogadanek tematycznych, warsztatów. REKOPOL prosi o przesłanie na adres mailowy [email protected] do dnia 7 maja 2013r. krótkiej informacji na ten temat w celu zamieszczenia na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl, w zakładce „Wydarzenia”.

Dodatkowo, po przeprowadzonych akcjach REKOPOL zwróci się od oczsię z prośbą o podsumowanie liczby uczestników wszystkich wydarzeń poprzez przesłanie krótkiej ankiety.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię