W kolejnej odsłonie kampanii społecznej ?Czyste powietrze ? oddech dla Opola?, którą Miasto Opole rozpoczęło w lipcu, szczególny nacisk położono na pokazanie korzyści zdrowotnych i środowiskowych wynikających z eliminacji zjawiska niskiej emisji oraz na rolę zieleni w oczyszczaniu powietrza.

Kampania ma na celu, nie tylko wskazanie przyczyn i konsekwencji niskiej emisji, ale przede wszystkim sposobów poprawy jakości powietrza. A pomóc w tym może roślinność, ponieważ pełni ona funkcję filtra pochłaniającego zanieczyszczenia atmosferyczne, w tym również pyły generowane wskutek niskiej emisji. Ponadto zieleń wpływa na poprawę jakości powietrza również dzięki produkowaniu tlenu. Zatem celem projektu jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opola, poprzez uzmysłowienie potrzeby walki z niska? emisja?, a także dbałości o stan zieleni w najbliższym otoczeniu.

Miasto prowadzi działania

Miasto prowadzi działania i sukcesywnie je rozszerza. Od lipca ubiegłego roku zwiększono kwoty dotacji na zmianę sposobu ogrzewania domu bądź mieszkania, dla mieszkańców Opola, którzy zamierzają zadbać o jakość powietrza i chcą wymienić swój stary piec węglowy na nowy, ekologiczny. Zasady udzielania dotacji można sprawdzić na stronie: www.niskaemisjaopole.pl.

W 2017 roku, dzięki udzielonym dotacjom na zamianę sposobu ogrzewania, udało się zlikwidować 352 kotły i piece na paliwo stałe, na łączną kwotę ok. 1 400 tys. zł. W budżecie miasta na dotacje w tym roku zarezerwowano
3 mln zł. Ponadto Miasto rozwija tereny zieleni, między innymi przystąpiono do stworzenia nowego parku miejskiego ? 800-lecia. Zaplanowano też nowe zadrzewienia parkowe oraz drzewa w formie ciągów alejowych. Uzupełnieniem tego będą nasadzenia krzewów, głównie odmian stanowiących bazę pokarmową i siedliskową. Wykonane zostaną nasadzenia roślin w placówkach oświatowych, połączone z edukacją najmłodszych. Dzięki temu miasto zyska nową, bezcenną, zarówno dla mieszkańców, jak i dla powietrza zieleń.

Na wiele sposobów

Istotnym elementem działań służących poprawie jakości powietrza jest informowanie i edukowanie opolan. Aby zwiększyć świadomość oraz zachęcić mieszkańców miasta do sadzenia i troszczenia się o roślinność, Urząd Miasta w ramach kampanii ?Czyste powietrze ? oddech dla Opola?, przygotowuje m.in. spot filmowy z udziałem znanego opolskiego aktora, ulotkę, a także komiks dla dzieci ?Franek i Drzewolanie?.

Dodatkowo, placówki oświatowe w mieście otrzymają pakiety edukacyjne, obejmujące karty pracy, prezentacje multimedialne oraz scenariusze zajęć lekcyjnych, poświęcone

zagadnieniu niskiej emisji oraz znaczeniu zieleni dla czystości powietrza i tworzenia właściwego mikroklimatu w mieście.

Ponadto, na zlecenie Miasta Opola, uruchomiono Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza. Sieć zbudowana dla miasta składa się z 25 umieszczonych na budynkach czujników, których wskazania w czasie rzeczywistym są udostępniane w formie mapy na stronie https://airly.eu/opole/ oraz w darmowych aplikacjach AIRLY, na systemy Android oraz IOS. Z kolei z prognozami jakości powietrza dla Opola można zapoznać się, odwiedzając stronę https://opole.evertop.pl/ lub korzystając z bezpłatnej aplikacji POWIETRZE OPOLE. Rozwiązania te pozwalają mieszkańcom na bieżąco reagować i podejmować decyzje o tym, czy na przykład wyjść z dzieckiem na spacer lub pobiegać, czy lepiej zostać w domu. Co więcej, system pełni funkcję informacyjną
i edukacyjną. Jest doskonałym uzupełnieniem wszystkich działań prowadzonych przez Urząd Miasta Opola, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

W trosce o mieszkańców

Wymiana pieców, monitoring jakości powietrza, szczególna dbałość o tereny zieleni i prowadzona kampania informacyjna służą kilku ważnym celom. Przede wszystkim chodzi o redukcję niskiej emisji, co jest przejawem dbałości władz o zdrowie mieszkańców miasta. Niska emisja to emitowane przez kominy o wysokości do 40 m zanieczyszczenia, mające postać gazową lub stałą. Przyczyną tego zjawiska są piece i kotłownie na paliwa stałe, niesprawne instalacje kominowe oraz pojazdy spalinowe. Zanieczyszczenia te mają bardzo negatywny wpływ na środowisko i stan zdrowia ludzi. Dlatego też skuteczna walka z niską emisją przynosi wiele korzyści, w tym zdrowotnych, takich jak, zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, obniżenie zachorowalności na nowotwory, czy też poprawa kondycji i samopoczucia społeczności miasta.

Równie istotne są korzyści ekonomiczne i środowiskowe, wynikające z likwidacji niskiej emisji. Chodzi m.in. o zmniejszenie kosztów eksploatacji i ogrzewania budynków, poprzez ograniczenie zużycia energii, wzrost wartości rynkowej nieruchomości, czy też zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Na działaniach Miasta zyskuje też samo środowisko, ponieważ efektywna walka z niską emisją i promowanie sadzenia roślin sprzyjają rozwojowi bioróżnorodności, spowolnieniu zmian klimatu, a także poprawie zdrowotności istniejącej oraz na bieżąco sadzonej roślinności.

Nowa_Trybuna_Opolska_27_09_2018

Kampania „Czyste powietrze – oddech dla Opola” jest finansowana przez Miasto Opole i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię