Czasopismo internetowe „Bionotatki” i Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydział Biologii UAM serdecznie zapraszają do udziału w konkursie pt. „Co wiesz na temat płazów?”. Na nadsyłanie zgłoszeń zostały tylko cztery dni!

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy do końca października 2009 roku przesłać wiadomość konkursową wraz z odpowiedziami na 7 „płazowych” pytań. Na zwycięzców czekają książki Joanny Mazgajskiej „Płazy Świata” oraz gadżety Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasady Konkursu:      

1. Konkurs czasopisma internetowego „Bionotatki” i Wydawnictwa Naukowego PWN trwa od 10 do 31 października 2009 roku.
2. Partnerem Konkursu jest Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.     
3. Nagrodami w konkursie są książki „Płazy Świata” ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz gadżety Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.     
4. Nagrody zostaną przyznane 1, 10, 20, 30 i 40 osobie, która prześle wiadomość konkursową tj. wiadomość elektroniczną wg podanego poniżej wzoru i prawidłowo odpowie na pytania konkursowe zamieszczone poniżej.
5. Przesłanie wiadomości konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.    

Wzór wiadomości konkursowej:
Konkurs „Co wiesz o płazach?"
Imię i nazwisko uczestnika:  ………………………………………………..
E-mail uczestnika (musi być zgodny z adresem z którego przesłano wiadomość): ………………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………
Odpowiedzi na pytania:     1. a, b lub c     2. a, b lub c itd. 
Wiadomość konkursową o temacie: "Konkurs" należy przesłać na adres: [email protected]

Pytania konkursowe: 
1. Który z wymienionych gatunków płazów nie jest endemitem tj. nie zasiedla jedynie bardzo niewielkiego obszaru?     
a) pętówka majorska (Alytes muletensis)      b) żaba rycząca (Rana catesbeiana)      c) salamandra korsykańska (Salamandra corsica)   
2. Który z wymienionych gatunków nie potrafi wspinać się po pionowych powierzchniach?    
a) litoria wielkopalca (Litoria caerulea)      b) rzekotka drzewna (Hyla arborea)      c) żaba trawna (Rana temporaria) 
3. W Polsce całkowitej ochronie prawnej podlegają:     
a) wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem ropuchy szarej i "żab zielonych"      b) wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem "żab zielonych"      c) wszystkie gatunki płazów 
4. Który z wymienionych gatunków jest uznawany za najjadowitszego płaza na świecie?  
a) liściołaz złocisty (Phyllobates terribilis)      b) rzekotka śródziemnomorska (Hyla meridionalis)      c) żaba moczarowa (Rana arvalis)  
5. Estywacja to:     
a) zdolność płazów do okresowego zrzucania naskórka      b) zdolność do zapadania w sen w czasie, gdy jest zbyt gorąco i sucho      c) zdolność płazów do rozmnażania się w formie larwalnej 
6. Który z wymienionych gatunków płazów uznaje się za wymarły?     
a) południowa żaba gęborodna (Rheobatrahus silus)      b) żaba Darwina (Rhinoderma darwinii)      c) salamandra olimpicka (Dicamptodon copei) 
7. Do płazów wiodących wodny tryb życia nie zaliczamy: 
a) odmieńca jaskiniowego (Proteus anguinus)      b) salamandrę egejską (Lyciasalamandra helversenii)      c) aksolotla meksykańskiego (Ambystoma mexicanum) 

Pytania konkursowe przygotowała autorka książki "Płazy Świata" – Joanna Mazgajska.

Źródło: bionotatki.com

Takie książki czekają na zwycięzców!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię