Ponad 90 proc. obywateli UE uważa, że jakość i cena stanowią ważne czynniki podczas zakupu żywności, bardziej istotne niż pochodzenie (71 proc.) oraz marka (47 proc.)

Zgodnie z opublikowanym 6 lipca b.r. badaniem Eurobarometru dotyczącym bezpieczeństwa żywności, jakości żywności oraz obszarów wiejskich 65 proc. respondentów (w przypadku jakości) i 54 proc. z nich (w przypadku ceny) uznaje wręcz te kryteria za „bardzo ważne”.

Znaki jakości mają znaczenie dla dwóch trzecich badanych, przy czym pod względem rozpoznawania różnych unijnych oznaczeń jakości odnotowano poprawę w stosunku do lat poprzednich. Badanie wskazało, że unijne logo żywności ekologicznej rozpoznaje już – w niecałe dwa lata po jego wprowadzeniu – 24 proc. ankietowanych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności trzy czwarte obywateli UE wyraża zaniepokojenie w kontekście wyzwania, jakim jest zapewnienie żywności dla wszystkich mieszkańców globu. Jednak mniej niż 60 proc. wyraża obawy w kwestii, czy UE i państwa członkowskie są zdolne zaspokoić potrzeby żywnościowe ich społeczności. Większość obywateli UE uważa, że rolnictwo przyczynia się do zachowania obszarów wiejskich. Opinia ta jest spójna w większości państw członkowskich i grup socjodemograficznych. Panuje powszechna zgoda, że rolnictwo odgrywa pozytywną rolę. W badaniu uczestniczyło ponad 26,5 tys. obywateli europejskich w wieku powyżej 15 lat z wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Główne wyniki:

Bezpieczeństwo żywności: Około 56 proc. respondentów nie jest zaniepokojonych poziomem produkcji żywności w ich państwach, zaś 57 proc. nie widzi problemu w tym zakresie na poziomie UE rozumianej jako całość. Z drugiej strony 76 proc. respondentów jest zatroskanych poziomem produkcji żywności na świecie. Bazując na wskazanych wynikach, 84 proc. badanych zgadza się z tym, iż UE winna pomóc innym państwom zwiększyć ich produkcję żywności. Około 81 proc. wyraża zdanie, że UE powinna zwiększyć swoją własną produkcję żywności, tak by mniej bazować na imporcie, natomiast 77 proc. zgadza się z tym, iż UE winna produkować więcej w celu zaspokojenia potrzeb zarówno jej własnych obywateli, jak i popytu spoza Unii Europejskiej.

Jakość żywności: Dla 96 proc. badanych jakość żywności stanowi czynnik współdecydujący o kupnie produktu lub rezygnacji z zakupu – wyprzedza nawet cenę, wskazywaną przez 91 proc. respondentów. Pochodzenie produktu jest mniej istotne, niemniej jednak nadal ważne dla 71 proc. ankietowanych. Z kolei dla 50 proc. respondentów marka nie jest uważana za istotną, w przeciwieństwie do 47 proc., dla których ma ona znaczenie. Znaki jakości są ważne dla 67 proc. badanych.

Rolnictwo i obszary wiejskie: 81 proc. respondentów, zapytanych o zależności między rolnictwem i obszarami wiejskimi, uważa, że rolnictwo jest korzystne dla środowiska, 86 proc. zgadza się z tym, że współtworzy ono piękno obszarów wiejskich, natomiast 89 proc. sądzi, iż rolnictwo pomaga chronić obszary wiejskie.

Dodatkowe informacje

Pełne wyniki badania Eurobarometru „Stosunek Europejczyków do bezpieczeństwa żywności, jakości żywności oraz obszarów wiejskich” są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

Źródło: Unia Europejska, ec.europa.eu, fot. sxc.hu
 

Co Europejczycy sądzą o bezpieczeństwie żywności?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię