Aquanet prowadzi Akcję Edukacyjną PLUSK, która przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem Akcji jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postawy proekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Akcja Edukacyjna PLUSK cieszy się ogromną popularnością już od przeszło 10 lat. Przez cały okres jej trwania wzięło  w niej udział przeszło 50 tys. uczniów ze szkół z Poznania oraz gmin ościennych, tj.: Puszczykowa, Mosiny, Brodnicy, Kórnika, Swarzędza, Czerwonaka, Murowanej Gośliny, Suchego Lasu oraz z Lubonia. Akcja Edukacyjna przebiega w dwóch postaciach.

Pierwsza skierowana jest dla dzieci klas 1-3 szkół podstawowych i przybiera ona formę prezentacji multimedialnej. Kolorowe slajdy pomagają dzieciom zapoznać się
ze znaczeniem wody w przyrodzie, procesem jej uzdatniania, procesem oczyszczania ścieków oraz wpływem zanieczyszczeń na otaczającą nas przyrodę.

Drugą formą Akcji Edukacyjnej są wycieczki po obiektach spółki, podczas których uczestnicy wycieczek mogą „naocznie zbadać” na czym polega proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Wycieczki przeznaczone są dla klas starszych szkół podstawowych oraz dla klas gimnazjalnych i obejmują trzy miejsca: Ujęcie Wody, Stację Uzdatniania Wody oraz Centralną Oczyszczalnię Ścieków.

W tym roku Aquanet rozszerza działalność edukacyjną na przedszkola. W czerwcu  przedszkolaki będą mogły wziąć udział w wycieczce po obiektach spółki.
Wszystkie formy Akcji Edukacyjnej są bezpłatne. Szkoły i przedszkola zainteresowane wzięciem udziału w Akcji mogą kontaktować się z p. Iwoną Cieszyńską,
tel. 61 83 59 024.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię