Doktoranci, którzy piszą prace poświęcone problematyce przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną mogą zgłaszać swoje prace do konkursu. Celem konkursu jest promocja osiągnięć badawczych na polskich uczelniach.

Autorzy trzech najciekawszych prac naukowych otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. złotych. Dodatkowo, najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma naukowego Acta Energetica. W konkursie mogą uczestniczyć doktoranci polskich uczelni wyższych, którzy w latach akademickich 2012/13 oraz 2013/14 obronili prace doktorskie poświęcone energetyce.

Zakres tematyczny zgłaszanych prac powinien dotyczyć technicznych, ekonomicznych lub technologicznych problemów przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 15 listopada br.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich doktoranci nadsyłają w formie papierowej i elektronicznej swoje prace, wraz z oświadczeniami promotora, dziekana wydziału oraz opinią recenzentów pracy doktorskiej i wyciągiem z obrony. W drugim etapie jury, w którego skład będą wchodzić pracownicy naukowi uczelni wyższych, powołani przez prezesa ENERGA SA, wybierze trzy najciekawsze prace.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 stycznia 2015 roku. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej: www.actaenergetica.org.

Konkurs jest elementem działań edukacyjnych Grupy ENERGA realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię