News

Fundacja Ziemi Sudeckiej,  Ekologiczne Centrum Odzysku ECO oraz Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach włączyli się w projekt firmy Oponeo "Kręci nas recykling" i 22 marca zorganizowali akcję sprzątania terenów zielonych Pieszyc. Wydarzenie miało również dodatkowy element edukacyjny - wszyscy zaangażowani w projekt uczniowie wzięli...
Związek Celowy Gmin MG-6 z pomocą Agencji Ekomarketingu i Edukacji firmy ABRYS rozpoczyna kolejną kampanię edukacyjną poświęconą gospodarce odpadami. Od stycznia w szkołach podstawowych przeprowadzane będą  prelekcje dotyczące segregacji odpadów, postępowania z odpadami problemowymi, recyklingu oraz minimalizacji ilości wytworzonych odpadów. Podczas zajęć zostaną omówione...
Nagroda pracy organicznej Envicon Gala
Podczas Gali Kongresu ENVICON Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki przyznano dwóm osobistościom oraz fundacji. Nagrodzeni to premier Jerzy Buzek,  prezes Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast, a także Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, w której imieniu nagrodę odebrał Wojciech Kukuła. Nagroda Pracy Organicznej w...
Dyrektor Roku Envicon Gala
Poznaliśmy zdobywcę tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta w 2023 r. Decyzją Kapituły Konkursu Dyrektorem Roku została Elżbieta Wieczorek, prezes Zarządu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielawie. Konkurs o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast jest wspólną inicjatywą Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta oraz „Przeglądu Komunalnego”. W jej...
Promotor czystej energii Envicon Gala
W ramach tegorocznej edycji Konkursu Promotor Czystej Energii przyznano nagrody w dwóch dziedzinach: „Inwestycja” oraz „Kampania edukacyjno-informacyjna”. W pierwszej kategorii nagrodzono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a w drugiej Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Od 2004 r. podczas Kongresu ENVICON nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii,...
ekodopowiedzialni w biznesie nagrody Envicon
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Ekoodpowiedzialni w Biznesie odbyła się podczas Gali Kongresu ENVICON 12 grudnia we Wrocławiu. Tegorocznymi laureatami zostali Jeronimo Martins Polska S.A., firma KOM-EKO oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi-Polskie” Dzięki konkursowi wyróżnione zostają podmioty podejmujące zróżnicowane inicjatywy przyjazne środowisku oraz prowadzące działania inwestycyjne, edukacyjne lub...
konkurs puchar recyklingu
W Q Hotelu we Wrocławiu 12 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Puchar Recyklingu, organizowanym przez firmę ABRYS od 24 lat. To prestiżowe wydarzenie, podczas którego nagradzane są najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz działania inwestycyjne oraz edukacyjne, zmierzające do ograniczenia ilości...
Wydany przez firmę EMU trójdzielny kalendarz z rysunkiem superbohatera i ekologicznym hasłem, to kolejny produkt z uniwersum Europowera. Brand hero dla producenta akumulatorów stał się  skutecznym narzędziem, zarówno marketingowym, jak i edukacyjnym. Wykorzystanie superbohatera, takiego jak Europower, pomaga wyróżnić markę na rynku, a zarazem jest...
  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Posiada Instalacje do odzysku odpadów biodegradowalnych (biokompostownię) oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z informacjami o tej działalności i obiekt ZZO postanowił dotrzeć do najmłodszych za pośrednictwem komiksu edukacyjnego.  Opracowana przez Abrys publikacja „Naturman i Mali Odkrywcy”...
Dzieci poznają magię recyklingu Ponad 1130 przedszkolaków z gminy Piaseczno wzięło udział w spektaklach edukacyjnych poświęconych gospodarce odpadami pn. „Czysta Ziemia Ziemowita”. Przedstawienia były elementem realizowanej przez Gminę Piaseczno kampanii edukacyjnej „Odpadów mniej – ziemi lżej”. Spektakle, które w jedenastu piaseczyńskich przedszkolach odbyły się 14 i 15 listopada...