Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w swoich siedzibach w Kielcach oraz w Krzyżanowicach Średnich posiada sale dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 30 osób.

Sale dydaktyczne przy Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:
Kielce
ul. Łódzka 244
25-655 Kielce
tel.: 041/ 345 58 80
tel., fax: 041/ 345 51 91
strona www.pk.kielce.pl

Kontakt: Zespół ds: Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Organizacyjnych w Kielcach: [email protected] , tel. 041/ 346 36 24 wew. 3 lub 2.
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek – 7:30 – 15.30.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w swoich siedzibach w Kielcach przy ulicy Łódzkiej oraz w Krzyżanowicach Średnich k/Pińczowa posiada sale dydaktyczne umożliwiające jednorazowe przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 30 osób. Sale wyposażone są w sprzęt audio-wideo oraz w różne pomoce dydaktyczne, (mapy, tablice dydaktyczne, mikroskopy stereoskopowe, wizualizer), które mają w sposób bardziej efektywny i ciekawy przybliżać dzieciom zagadnienia dotyczące przyrody.

Ponadto wokół siedziby w Kielcach przygotowano ścieżkę dydaktyczną, na której mogą być kontynuowane zajęcia rozpoczęte w sali dydaktycznej. Na ścieżkę składa się 6 przystanków oznakowanych tablicami informacyjnymi. Tematyka tablic i przeprowadzanych na ścieżce ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: gatunki drzew liściastych i iglastych występujących na terenie parku leśnego, gatunki zwierząt żyjących w parku ze szczególnym uwzględnieniem "mieszkających" tu ptaków, gatunki roślin i zwierząt związanych z ekosystemem łąkowym, oraz rozkład martwego drzewa jako ilustracja niektórych procesów zachodzące w przyrodzie.

Źródło: www.pk.kielce.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię