Działalność Centrum obejmuje: szkolenia, warsztaty, konkursy, plenery, budowę urządzeń ochrony środowiska, czynną ochronę przyrody, działalność filantropijną w partnerstwie z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, wydawanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie biblioteki, filmów i czasopism o tematyce ekologicznej.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

ul. Stary Rynek 20

09-400 Płock

tel./fax 024/ 268-37-74

e-mail [email protected]

strona www.eko.org.pl/rceeplock

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest organizacją działającą od 1993r. – najpierw jako porozumienie instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i edukacji ekologicznej, a od 1996r. – jako stowarzyszenie.

Podstawowym celem naszej działalności jest edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych – administracji publicznej, przedsiębiorców, obywateli, aktywizacja w/w grup do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działalność Centrum ma zasięg lokalny, wojewódzki, krajowy, a nawet zagraniczny i obejmuje: szkolenia, warsztaty, konkursy, plenery budowę urządzeń ochrony środowiska, czynną ochronę przyrody, działalność filantropijną w partnerstwie z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, wydawanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie biblioteki zawierającej ponad 4000 wydawnictw, filmów, czasopism  o tematyce ekologicznej.

Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Źródło: www.eko.org.pl/rceeplock

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię