Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu jest Stowarzyszeniem założonym w kwietniu 1993r. z inicjatywy instytucji oraz osób zajmujących się ochroną środowiska. Centrum posiada zbiory biblioteki ekologicznej, której księgozbiór zawiera ponad 7 tys. książek i kilka tytułów czasopism ekologicznych oraz ponad 300 wideokaset. Rocznie w projektach uczestniczy przeciętnie nawet kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu

ul. Chałubińskiego 22

26-600 Radom

tel./fax 048/ 340-22-84

e-mail [email protected]

strona www.cee_radom.republika.pl

CEE otrzymało wyróżnienie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za całokształt działalności w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska i przyrody Ziemi Radomskiej.

Wszystkie zajęcia i akcje organizowane przez CEE są bezpłatne, a ich koszty pokrywają: Narodowy, Wojewódzki, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Ochrony Środowiska,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i inni.

Oferta edukacyjna Centrum Edukacji Ekologicznej:

  • edukacja stacjonarna – obejmującą tematykę gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, ochrony kasztanowców, rozpoznawania drzew i krzewów, ochronę przyrody;
  • edukacja terenowa – na ścieżce przyrodniczo regionalnej w Muzeum Wsi Radomskiej, zajęcia dydaktyczne w Krajobrazowym Parku Kozienickim, na interdyscyplinarnej ścieżce dydaktycznej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
  • edukacja dla dorosłych – nauczycieli, pracowników placówek kulturalnych, opiekuńczych i wychowawczych

Co roku odbywają się zajęcia na Otwartym Uniwersytecie Ekologicznym – jest on realizowany w partnerstwie z Politechniką Radomską obejmuje wykłady, warsztaty, a także forum dyskusyjne. W wykładach  Otwartego Uniwersytetu Ekologicznego uczestniczą nauczyciele placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele gmin regionu radomskiego odpowiedzialni za ochronę środowiska oraz pracownicy naukowi i studenci Politechniki Radomskiej.

CEE zajmuje się także koordynacją obchodów świąt: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska i akcji takich jak np.: Sprzątanie Świata, Dzień bez Samochodu.

Źródło: www.cee_radom.republika.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię