Działalność edukacyjna Poleskiego Parku Narodowego prowadzą trzy ośrodki: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny i Ogród Dydaktyczny.

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a

22-234 Urszulin

tel. 082/ 571 3071, fax 082/ 571 3003

strona www.poleskipn.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny 
Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym jest ważnym obiektem edukacyjnym Parku. Składa się z muzeum, wiaty muzealnej, ścieżki ?Żółwik” z oczkiem wodnym, Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z wolierą dla ptaków i wybiegiem dla ssaków oraz zadaszenia turystycznego i miejsca na ognisko. W części muzealnej zgromadzone są zbiory na które składają się eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne (militaria, numizmaty, dokumenty) i przyrodnicze, a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Lubelskiego. W wiacie muzealnej znajdują się duże eksponaty etnograficzne, które nie zmieściły się w muzeum. Na szczególną uwagę zasługują tu: sąsieg – pojemnik na zboże wydłubany z jednego pnia 250 letniej sosny oraz wozy chłopskie i bryczki produkowane niegdyś w Załuczu Starym. Natomiast ścieżka „Żółwik” prezentuje wiadomości dotyczące żółwia błotnego oraz budowy lasu i jego mieszkańców. Na trasie ścieżki znajduje się oczko wodne, z fragmentem spleji z charakterystyczną roślinnością torfowiskową. W oczku można także czasem wypatrzeć dorosłego żółwia błotnego. Przy ścieżce zlokalizowana jest także woliera dla ptaków i wybieg dla ssaków, które służą do czasowego przetrzymywania i rehabilitacji chorych i rannych zwierząt. Muzeum czynne jest: w sezonie turystycznym (1IV- 31X) w dni powszednie 8.00-16.00; soboty, niedziele i święta( z wyjątkiem Bożego Ciała i 15.08) 9.00-17.00, a w okresie zimowym (1XI – 31 III) Muzeum udostępniane jest po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny 
Ośrodek Dydaktyczno – Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie przy ulicy Lubelskiej to ważny obiekt pełniący funkcję edukacyjną. Tutaj znajduje się ?Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego”, w którym, w okresie od września do maja, można oglądać małe żółwie błotne. W budynku OD-A w specjalnie do tego celu przygotowanej sali projekcyjnej zwiedzający mogą obejrzeć filmy poświęcone przyrodzie Poleskiego Parku Narodowego i kulturze Polesia. Filmy w szczególny sposób pozwalają zgłębić tajemnice bagien, a dla tych, którzy mają mniej szczęścia w terenie, umożliwiają spotkanie z mieszkańcami poleskich torfowisk. W budynku OD-A mieści się dyrekcja PPN, oraz biblioteka z niewielkim księgozbiorem. Tutaj w czytelni, można na miejscu skorzystać z licznych pozycji naukowych, wydawnictw książkowych, prac magisterskich oraz innych opracowań. Obok budynku OD-A znajduje się Ogród Dydaktyczny, po którym spacer, może stać się także ciekawą lekcją przyrody. Można tu obejrzeć niektóre interesujące gatunki flory naszego regionu. To z kolei stanowić może wstęp do wycieczki florystycznej pozwalającej poznać roślinność bagien Parku.

Ogród Dydaktyczny 
Przy Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie urządzono niewielki Ogród Dydaktyczny. Jego zadaniem jest zapoznanie zwiedzających z przebogatym światem roślin Poleskiego Parku Narodowego. Jednocześnie ogród ozdabia siedzibę dyrekcji PPN i pozwala na krótki odpoczynek wśród zieleni. Możemy tu obejrzeć zarówno rośliny pospolite, jak i prawdziwe botaniczne osobliwości. Ogród Dydaktyczny powstał w taki sposób, aby prezentował namiastkę niektórych siedlisk charakterystycznych dla Parku. Mamy tutaj skrawek torfowiska przejściowego, kwietną łąkę oraz zbiornik wodny z przylegającym do niego szuwarem.

Główne elementy ogrodu opisane są na tablicach edukacyjnych, a wybrane gatunki roślin oznakowane są tabliczkami z nazwami gatunkowymi. O pomoc przy rozpoznawaniu roślin znajdujących się w ogrodzie poprosić można również pracowników Działu ds. Edukacji i Udostępniania Parku. Ogród Dydaktyczny przy Ośrodku Dydaktyczno – Administracyjnym PPN powstał w 2005 r. dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW. Autorką projektu jest mgr inż. architekt krajobrazu Jolanta Nowak.

Możliwość zajęć z edukacji ekologicznej w tym ośrodku
Wiek uczestników b.o.
Temat zajęć walory przyrodnicze Parku
Forma zajęć wystawa, spacer ścieżką dydaktyczną
Miejsce Ośrodki dydaktyczne Poleskiego Parku Narodowego
Data b.o.

 Źródło: www.poleskipn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię