Na wyposażeniu ośrodka znajdują się m.in. zbiory zielnikowe, entomologiczne, geologiczne oraz szereg przyrządów i urządzeń przydatnych do prowadzenia zajęć z zakresu ekologii, biologii, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Polichty – Sucha Góra"
Polichty 85
33-182 Brzozowa
tel. 14 651 24 65

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza znajduje się na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Polichty – Sucha Góra.Powstał on w 1998 roku i mieści się w budynku dzierżawionym od Nadleśnictwa Gromnik.

Celem Ośrodka jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, biologii i ekologii, oraz :

  • propagowanie walorów przyrodniczych Użytku Ekologicznego "Polichty", Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, zapoznawanie z nimi dzieci i młodzieży, nie tylko z okolicznych szkół lecz również regionu;
  • zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, funkcjonowaniem różnych typów ekosystemów;
  • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody i niekorzystny wpływ działalności człowieka na nią;
  • przybliżenie problemu konieczności oczyszczania ścieków, zasady działania mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, itp. 

Zajęcia prowadzone w Ośrodku mają za zadanie kształtować umiejętność samodzielnego obserwowania przyrody, rozwijanie spostrzegawczości, budzenie wrażliwości na otaczający świat, rozwijanie zainteresowań zagadnieniami związanymi ze środowiskiem, kształtowanie właściwych zachowań i postaw wobec środowiska, zapoznawanie z przyczynami i skutkami zanieczyszczania środowiska. Mają one także przekonywać o konieczności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Ośrodek przeznaczony jest głównie do celów dydaktycznych. Na jego wyposażeniu znajdują się m.in. zbiory zielnikowe, entomologiczne, geologiczne oraz szereg przyrządów i urządzeń przydatnych do prowadzenia zajęć z zakresu ekologii, biologii, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska. W Ośrodku znajduje się sala wykładowa, noclegownia (18 miejsc), zaplecze sanitarne, kuchnia oraz pokoje kadrowe (2 i 4 osobowy). Ponadto przy Ośrodku działa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz ustawione zostały kontenery do segregacji odpadów.

1.    „Mieszkańcy lasu”
2.    „Idziemy do lasu”
3.    „Królestwo grzybów”
4.    „Opowieści z mchu i paproci”
5.    „Świat owadów”
6.    „Chronimy rośliny”
7.    „Chronimy zwierzęta”
8.    „Nasze drzewa  i krzewy”
9.    „Potęga drewna”
10.  „Tajemnicze życie grzybów”
11.  „Nasi skrzydlaci przyjaciele”
12.  „Zwierzęta jezior i rzek”
13.  „Dlaczego potrzebujemy lasów”
14.  „Życiodajna woda”
15.  „Płazy i ich ochrona gatunkowa”
16.  „Kwiaty i owady  – ich wspólne zależności”
17.  „Ptaki – jak możemy im pomóc w zimie”
18.  „Przygotowanie zwierząt do zimy”
19.  „Co w trawie piszczy…”
20.  „Ślady i tropy zwierząt”
21.  „Wiosna, wiosna w koło”
22.  „Jesienne opowieści o przyrodzie”
23.  „Znaczenie wielkoobszarowych form ochrony przyrody”
24.  „Walory turystyczno – krajobrazowe województwa małopolskiego”
25.  „Magiczny świat bezkręgowców”
 

Z Ośrodka korzystać mogą grupy zorganizowane, przede wszystkim wycieczki szkolne.

Dojazd do Ośrodka:
z Gromnika dojechać można drogą asfaltową do sklepu w m. Polichty (ok. 7 km) i za sklepem w prawo drogą asfaltową, a następnie gruntową pod Ośrodek (ok. 2 km);
z Ciężkowic drogą asfaltową przez Kipszną do sklepu w Polichtach (ok. 8 km), przed sklepem w lewo drogą asfaltową, a następnie gruntową pod Ośrodek (ok. 2 km);

Dojście pieszo do Ośrodka:

z Gromnika zielonym szlakiem turystycznym ok. 2 godzin;
z Brzozowej żółtym szlakiem turystycznym ok. 1 godziny;
z Jastrzębi żółtym szlakiem turystycznym ok. 1 godziny;
z Zakliczyna czarnym szlakiem turystycznym ok. 2 godzin.

W pobliżu Ośrodka wyznaczone zostały trzy ścieżki dydaktyczne.

 


1 KOMENTARZ

  1. Użytek ekologiczny w Polichtach – przysiółek Brzozowej, koło Gromnika i przy drodze do Ciężkowic i Tuchowa, także w kierunku Brzanki, jest jak sama nazwa wskazuje bardzo użyteczny. Jest tani, a nawet darmowy do zwiedzania. Stanowiska są dobrze opisane i oznaczone. Jak ktoś dysponuje funduszem może w ciekawym otoczeniu zorganizować warsztaty lub konferencję. Po przejściu ścieżki przyrodniczej można odpocząć pod wiatą, a nawet urządzić grilla. Niedaleko jest kolejna ścieżka, chyba geologów, tam można spotkać wycieki wód bogatych w minerały. las bukowo jodłowy, miejscami gesty bór jodłowy, Tu i ówdzie odkrywający się flisz karpacki. Naturalizowany staw z bogata fauna – traszki, pływak żółtobrzeżek, błotniarka, zatoczek rogowy, różne gatunki żab, w meandrującym potoku larwy chruścików – żywy podręcznik przyrody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię