Zadania Centrum są realizowane przy wykorzystaniu zlokalizowanych w Rogowie obiektów:
Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum z alpinarium, Nadleśnictwa i Szkółkarskiego Ośrodka Szkoleniowego.

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie wraz z Muzeum Lasu i Drewna

ul. Akademicka 20

95-063 Rogów

tel./fax 046/ 874 8374

e-mail [email protected]

strona www.cepl.sggw.waw.pl

Centrum powstało w 1996 roku jako wspólne przedsięwzięcie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jest jednostką Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW, nadzór merytoryczny sprawuje Dziekan Wydziału Leśnego SGGW.

 
Główne cele działalności Centrum:

 • podnoszenie kwalifikacji kadr leśnych
 • edukacja przyrodniczo-leśna dzieci i młodzieży
 • realizacja zadań naukowo-dydaktycznych SGGW

Działalność podstawowa:

 • organizacja szkoleń i konferencji
 • tworzenie programów edukacyjnych
 • prowadzenie warsztatów ekologicznych
 • zajęcia z młodzieżą szkolną
 • działalność wydawnicza
 • konkursy przyrodnicze
 • organizacja wystaw
 • prowadzenie muzeum 

Zajęcia są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zajęć i tematu wybranego z prezentowanej oferty lub zgodnie z zapotrzebowaniem. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –15.00.  Zajęcia można zarezerwować telefonicznie (0 46 874 83 74) lub pocztą elektroniczną. Grupa uczniów nie może być większa niż 30 osób (możemy przyjąć równocześnie 2–3 grupy).
Zwiedzanie arboretum dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 0 46 874 81 36);
Rezerwacja ogniska: Piotr Łukasik tel. 0 46 874 91 31;
Rogowska Kolej Wąskotorowa: 0 46 874 80 23;

Muzeum Lasu i Drewna. Zaczątkiem obecnego Muzeum Lasu i Drewna były zbiory dydaktyczne, których gromadzenie rozpoczęto w 1950 roku z inicjatywy profesora Franciszka Krzysika. Muzeum miało początkowo służyć wyłącznie potrzebom dydaktycznym Wydziału Leśnego. Obecnie jest licznie odwiedzane zarówno przez wycieczki zbiorowe, jak i turystów indywidualnych. Głównym działem Muzeum jest "Zoologia leśna i łowiectwo", prezentujący ponad 250 okazów ptaków, ok. 50 okazów ssaków, kolekcję poroży. Zgromadzone w Muzeum kolekcje należą do największych w naszym kraju. Wystawę zwierząt uatrakcyjniają różne ślady ich działalności np.: gniazda ptasie dziupla wykuta przez dzięcioła czy żerowiska owadów. Wsród działów Muzeum Lasu i Drewna na szczególną uwagę zasługuje wystawa poświęcona nietoperzom.

Źródło: www.cepl.sggw.pl/o_cepl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię