Chcesz wiedzieć więcej o odpadach określanych tajemniczym mianem ZSEE? Przeczytaj nasz materiał! Zapraszamy do lektury, obiecujemy wiele ciekawych informacji poświęconych elektroodpadom. Partnerem merytorycznym  jest ElektroEko.

ElektroEko Mecenasem Polskiej Ekologii

Organizator konkursu ?Przyjaźni Środowisku? przyznał ElektroEko tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Inicjatywa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

ElektroEko zostało wyróżnione za wieloletnią działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Jury konkursu przyznało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w uznaniu za wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego ?Moje miasto bez elektrośmieci?. We wcześniejszych edycjach konkursu ElektroEko otrzymywało corocznie tytuł Promotora Ekologii za zorganizowanie:
?    Programu ?Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE?,
?    Wystawy ?Dwa światy elektrośmieci?
?    Cyklicznego pikniku rodzinnego ?Dzień troski o środowisko?.

?Moje miasto bez elektrośmieci? to ogólnopolski projekt edukacyjny dedykowany gminom oraz znajdującym się na ich terenie placówkom oświatowym.

Dzięki współpracy z ElektroEko gminy mają szansę na wdrożenie efektywnego systemu zbierania elektrośmieci. Natomiast zaangażowane w działania edukacyjne szkoły mogą liczyć na atrakcyjne pomoce dydaktyczne (m.in. tablice multimedialne, rzutniki, elementy wyposażenia sal), finansowane z powołanego przez ElektroEko Funduszu Oświatowego.  Uczniowie i nauczyciele wiedzę na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami czerpią z bezpłatnie przekazanych materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu.

Co istotne ? udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez gminy czy szkoły. Całość finansowana jest bowiem przez ElektroEko.

W programie ?Moje miasto bez elektrośmieci? uczestniczy 2 500 szkół z całej Polski. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich.

Co to są elektrośmieci?

Tą nazwą określa się wszystkie zużyte, niesprawne, przestarzałe, zniszczone, a przede wszystkim niepotrzebne sprzęty elektryczne lub elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na baterie, np.:  zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Elektrośmieci klasyfikowane są, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Powinny być więc zbierane selektywnie, a następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Oznakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wyprodukowanych po 2005 roku (czasami na opakowaniach) powinien znajdować się symbol selektywnego zbierania. Symbol, składający się z przekreślonego, kołowego kontenera na odpady wskazuje, że dany sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami.
Dlaczego elektrośmieci są szkodliwe dla środowiska?

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera liczne substancje, które mogą być niebezpieczne.

 • Gdy elektrośmieci nie zostaną prawidłowo zabezpieczone, substancje takie mogą przedostać się do gleby, wody i tą drogą mogą  włączyć się w łańcuchy pokarmowe roślin, zwierząt i człowieka.
 • W skrajnych przypadkach mogą spowodować zatrucie tych organizmów i ciężkie choroby, np.: uszkodzenia systemu nerwowego, zmiany w układzie genetycznym, a nawet rak. Są to tylko niektóre poważne schorzenia, które mogą być spowodowane substancjami zawartymi w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • W elektrośmieciach znajdują się m.in.
 • Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.
 • Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik.
 • Związki bromu stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
 • Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią.
 • Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego.
 • Nikiel gdy przedostanie się do organizmu w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczyniać się do zmian nowotworowych.
 • PCB (związki chemiczne) pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po przedostaniu się do organizmu zalega w tkance tłuszczowej powodując m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne.
 • Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.

 

Co zrobić z niepotrzebnym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, ponieważ  grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! Nie należy go przetrzymywać w domu czy w piwnicy, a bezpłatnie oddać do punktu zbierania elektrośmieci. Adresy takich punktów, oraz godziny ich działania, można sprawdzić na stronie www.elektrosmieci.pl. Powinny być również podane na stronach internetowych gmin. W przypadku  dużych elektrośmieci (np. pralek, lodówek, telewizorów powyżej 24 cali, zamrażarek) w niektórych miastach istnieje możliwość bezpłatnego odbioru elektrośmieci bezpośrednio z domu. Bezpłatną usługę odbioru elektrośmieci bezpośrednio z domu można zamówić np. poprzez infolinię 2222 333 00 lub na stronie www.elektrosmieci.pl.

Jak oddać elektrośmieci w Warszawie

Na mocy porozumienia organizacji odzysku ElektroEko oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w każdej dzielnicy stolicy prowadzony jest publiczny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość zamówienia bezpłatnej usługi odbioru dużych elektrośmieci (np. lodówki, kuchenki) bezpośrednio z domów.

 

Rtęć zawarta w niektórych świetlówkach to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.

Zgodnie z Ustawą o ZSEE elektrośmieci uznawane są za odpady niebezpieczne. Oznacza to, że bezwzględnie muszą być poddawane selektywnej zbiórce we wskazanych punktach. Na mocy porozumienia Urzędu Miasta z ElektroEko SA na terenie Warszawy prowadzonych jest 19 publicznych punktów zbierania. Można oddać w nich bezpłatnie elektrośmieci każdego typu i w każdej ilości. Dodatkowo mieszkańcy stolicy mogą zamówić bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci (np. pralka, lodówka, kuchenka elektryczna) z domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii (22) 22 333 00 lub wejść na stronę www.elektrosmieci.pl, gdzie można znaleźć regulamin programu oraz więcej informacji na ten temat.

Gdzie oddać elektrośmieci w Warszawie?
Dzielnica Adres punktu zbierania
Godziny otwarcia
Bemowo Wzdłuż ul. Piastów Śląskich pomiędzy ul. Oławską i ul. Osmańczyka Sob.,10 -14
 Bemowo ul. Górczewska róg Powstańców Śląskich (vis a vis budynku Urzędu Miasta Bemowo) Sob.,10 -14
 Białołęka  Przy Urzędzie Dzielnicy ul. Modlińska 197,  obok U.S. Cywilnego Sob.,10 -14
 Bielany  ul. Wóycickiego (Parking Cmentarza Północnego od ul. Pułkowej) Sob.,10 -14
Mokotów  Parking przy ul. Blacharskiej 1 róg ul. Lotników Sob.,10 -14
Ochota  Przy ul. Korotyńskiego róg ul. Grójeckiej (parking przy zlewni MPO) Sob.,10 -14
Praga Płd  ul. Mińska róg ul. Terespolskiej Sob.,10 -14
 Praga Płn  ul. Szwedzka róg ul. Stalowej Sob.,10 -14
Rembertów  Teren parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów, ul. Gen. Chruściela „Montera” 28 Sob.,10 -14
 Śródmieście  ul. Myśliwiecka róg ul. Łazienkowskiej Sob.,10 -14
 Targówek  Przy Urzędzie Dzielnicy ul. Kondratowicza 20, obok stacji TRAFO Sob.,10 -14
 Ursus  Przy Urzędzie Dzielnicy Plac Czerwca 1976r. Nr 1 Sob.,10 -14
 Ursynów  Parking obok ul. Gandhi przy kortach Sob.,10 -14
 Wawer  Parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Żegańska 1 Sob.,10 -14
 Wesoła  Przy Urzędzie Dzielnicy ul. 1. Praskiego Pułku 33 Sob.,10 -14
 Wilanów  Przy Urzędzie Dzielnicy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 Sob.,10 -14
 Włochy  Parking na tyłach budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy wjeździe od ul. Podborskiej  (przy altance śmietnikowej) Sob.,10 -14
 Wola  Zatoka parkingowa przy ul. Dzielna/Smocza naprzeciw ul. Dzielnej 13 Sob.,10 -14
Żoliborz ul. Powązkowska przy Cmentarzu Komunalnym ? okolice pętli autobusowej Sob.,10 -14

Aktualna lista adresów punktów zbierania w całej Polsce oraz informacje o elektrośmieciach znajdują się na stronach: www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl.
Dostępna jest również infolinia ElektroEko 801 011 180

Dlaczego to takie ważne?

 • Elektrośmieci zawierają liczne substancje, które po przeniknięciu do gleby, wód gruntowych czy powietrza mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt. I tak np. rtęć zawarta w niektórych świetlówkach, to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.
 • Z kolei freon to gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu.
 • Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego.
 • Związki bromu stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
 • Elektrośmieci zawierają również m.in. ołów, chrom, nikiel, azbest czy też związki chemiczne, które mogą prowadzić do zmian nowotworowych, zaburzeń neurologicznych lub krążenia.

Dodatkowe informacje na temat postępowania ze zużytymi świetlówkami można pozyskać na stronie www.elektrosmieci.pl oraz dzwoniąc pod numer infolinii 2222 333 00 (koszt połączenia według stawki operatora).

 

Zrób porządek z elektrośmieciami i pomóż swojej szkole

Wbrew pozorom elektrośmieci znaleźć można w każdym domu. Przepalona świetlówka, zużyte żelazko, stary telefon komórkowy ? to tylko niektóre ich przykłady. Jak właściwie z nimi postępować i co zrobić z niepotrzebnym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który zwykle zalega w piwnicy, na strychu czy przydomowym garażu? Postępując właściwie można nie tylko chronić środowisko, ale także wesprzeć wybraną szkołę podstawową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektrośmieci (ZSEE) to wszystkie urządzenia działające na prąd elektryczny lub baterie. Większość z nich jest wykorzystywana na co dzień. Są wśród nich stare pralki, lodówki, żelazka, telewizory czy telefony komórkowe. Po okresie przydatności często popadają w niepamięć użytkowników i lądują głęboko w szufladzie. Czy to odpowiednie miejsce dla nich?

Elektrośmieci, które są niewłaściwe przechowywane lub przetwarzane mogą być źródłem poważnych zagrożeń dla środowiska i ludzi. Zawarte w nich szkodliwe metale i związki chemiczne to prawdziwa bomba ekologiczna, którą rozbroić mogą jedynie wyspecjalizowane zakłady odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego!

Program ?Moje miasto bez elektrośmieci? szansą dla szkół
W trosce o podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, organizacja odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uruchomiła ogólnopolski program edukacyjny ?Moje miasto bez elektrośmieci?. Jego adresatem są gminy, szkoły podstawowe, ich uczniowie oraz mieszkańcy miast, w których został on wdrożony.

Równolegle z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi w ramach programu ?Moje miasto bez elektrośmieci? (zajęcia lekcyjne poświęcone tematyce właściwego postępowania z ZSEE), organizacja odzysku ElektroEko utworzyła specjalny Fundusz Oświatowy. Jego celem jest wsparcie edukacji prowadzonej przez placówki konkretnymi pomocami dydaktycznymi, które szkoły mogą pozyskać aktywnie angażując się w prowadzone zbiórki elektrośmieci.

Fundusz Oświatowy – jak to działa?

Na terenie miast, które do tej pory zgłosiły swój udział w programie ?Moje miasto bez elektrośmieci?, powstały publiczne punkty zbierania. Mieszkańcy mogą w nich pozostawiać niepotrzebne sprzęty elektryczne i elektroniczne. W zamian za przyniesiony sprzęt otrzymują kupony programu ?Moje miasto bez elektrośmieci?. Te mogą następnie przekazać wybranej placówce oświatowej, która wymienia je na wskazane pomoce naukowe finansowane ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Oświatowego m.in. rzutniki, tablice multimedialne oraz inne elementy wyposażenia klas.

Ilość pozyskanych w ten sposób przez daną szkołę pomocy dydaktycznych zależy wyłącznie od ilości zgromadzonych kuponów Funduszu Oświatowego. Ważne jest więc zaangażowanie w prowadzone zbiórki nie tylko samej szkoły, jej uczniów, ale przede wszystkim lokalnej wspólnoty.

Co zrobić jeśli w mieście nie ma jeszcze punktów zbierania?

Jeżeli w mieście nie uruchomiono jeszcze punktów zbierania, szkoła może zamówić ich odbiór u organizatora programu. W takim wypadku należy pobrać formularz ?Zamówienie odbioru elektrośmieci? ze strony www.mmbe.pl. Następnie wypełniony formularz należy wysłać faksem pod numer 22 885 60 99 minimum trzy tygodnie przed planowanym odbiorem elektrośmieci. ElektroEko bezpłatnie obierze zużyty sprzęt zebrany przez placówkę. Kupony Funduszu Oświatowego będą wydane w analogiczny sposób jak w punkcie zbierania elektrośmieci. Ich ilość uzależniona jest od masy zebranego sprzętu.

Więcej informacji na temat programu ?Moje miasto bez elektrośmieci? można znaleźć na stronie internetowej www.mmbe.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię