Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-artystycznym ?Zimowa obserwacja ptaków?. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, myślenickiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, gorlickiego i wadowickiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych na temat ptaków zimujących na terenie Karpat Zachodnich. Pracę powinny przedstawiać ptaki, które zostały na zimę w Polsce np. przy karmikach. Metoda wykonania pracy jest dowolna, może to być malarstwo, rysunek, rzeźba, płaskorzeźba lub witraż.

Termin składania lub nadsyłania prac mija 28 lutego 2013 roku. Komisja będzie brała pod uwagę wartość artystyczną oraz nawiązanie do tematu a także pomysłowość; jednak szczególną uwagę będzie zwracać na samodzielność.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych na temat dokarmiania ptaków zimujących na terenie Karpat Zachodnich (powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, nowosądecki, limanowski, gorlicki, myślenicki, suski i wadowicki). Pracę powinny przedstawiać ptaki, które zostały na zimę w Polsce np. przy karmnikach. Metoda wykonania rysunku jest dowolna. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) i jest podzielony na 3 kategorie wiekowe:
1. przedszkole
2. szkoła podstawowa
3. gimnazjum i liceum

Termin przesyłania prac mija z dniem 28 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy wysłać na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków Z dopiskiem: Konkurs plastyczny. W kopercie razem z pracą proszę podać:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Mail/telefon kontaktowy
– Wiek

Komisja po ocenie prac wyłoni 5 laureatów z każdej kategorii wiekowej, które zostaną umieszczone w publikacji dotyczącej zimowej obserwacji ptaków oraz na plakatach. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa przyrodnicze, gadżety terenowe i turystyczne lub gry edukacyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają publikację dotyczącą zimowej obserwacji ptaków. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 marca 2013 na stronie internetowej.

Więcej na: www.ptakikarpat.eco.pl

Pracę powinny przedstawiać ptaki, które zostały na zimę w Polsce np. przy karmikach. / Fot. Silverblee , www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię