W konkursie mogą wziąć udział tylko zarejestrowane Kluby Naszej Ziemi. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolnym, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły wyższe).

Celem edycji konkursu 2012/2013 jest zrozumienie problemu i konieczności segregacji odpadów, propagowanie segregacji i recyklingu odpadów, poznanie lokalnych rozwiązań stosowanych w gospodarce odpadami.

Zadanie konkursowe jest różne w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • na poziomie przedszkolnym – jest to stworzenie plakatu zachęcającego do zgniatania surowców przed wrzuceniem do kosza, a tym samym zmniejszenia ich objętości
  • na poziomie szkół podstawowych zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla młodszych kolegów (młodsze klasy szkoły podstawowej, przedszkola) wyjaśniających konieczność i pokazujących sposoby segregowania odpadów, oraz przygotowanie i przysłanie reportażu z zajęć
  • na poziomie szkół ponadpodstawowych zadaniem będzie stworzenie filmowego reportażu dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w ich dzielnicy/gminie, obudzenie w sobie żyłki reporterskiej i przedstawienie obecnej sytuacji w segregowaniu odpadami

Na poziomie przedszkolnym oceniane będą staranność, ujęcie (sposób ilustracji tematu), kompozycja. Na poziomie szkoły podstawowej: poprawność merytoryczna, ciekawa forma, umiejętność stworzenia reportażu z działania, scenariusz, zaangażowanie klubowiczów, ogólny efekt. Na poziomie gimnazjalnym i szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą dociekliwość, ilość zdobytych informacji, różnorodność, forma (montaż, zdjęcia, spójność logiczna całości).

Harmonogram konkursu do 20 maja 2013 – nadsyłanie prac (decyduje data stempla pocztowego),1 czerwca 2013 – ogłoszenie wyników na stronach internetowych, rozesłanie dyplomów i nagród.

Więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię