Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku uruchomiła pierwszy w Polsce system on-line pozwalający uzyskać informacje na temat pomorskiej przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował powstanie portalu kwotą 470 000 zł. Dotacja przeznaczona została m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania.

Na komputerowej mapie województwa pomorskiego można znaleźć informacje na temat środowiska w dowolnie wybranym miejscu. Chcemy udostępnić wiedzę, której zdobycie do tej pory wiązało się z pisaniem listu bądź osobistą wizytą w naszej instytucji, przeglądaniem archiwów, skanowaniem lub drukowaniem map – mówi Hanna Dzikowska – dyrektor RDOŚ w Gdańsku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek informowania mieszkańców jak na danym obszarze chroniona jest przyroda.

Inwestor budujący drogę, hotel czy zakład produkcyjny powinien wiedzieć i brać pod uwagę, czy inwestycja nie znajduje się w pobliżu obszaru chronionego albo wręcz na jego terenie i w związku z tym, czy nie musi stosować się do wynikających z tego ograniczeń – dodaje Hanna Dzikowska. System uruchomiony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku pozwala zdobyć taką wiedzę on-line. Dzięki portalowi można uzyskać dane nie tylko na temat granic obszarów chronionych, ale także o faunie i florze występującej na danym obszarze. Informacje te są bardzo ważne dla inwestora, gdyż wpływają na czas realizacji przedsięwzięcia. System pozwala na obliczenie odległości planowanej inwestycji od siedlisk ptaków czy rezerwatu przyrody.

Informacje z portalu przydadzą się nie tylko inwestorom i ekologom, pomocne będą także obrońcom przyrody dbającym na przykład o chroniony gatunek, mieszkańcom, którzy chcieliby wiedzieć czy planowana koło ich domu droga czy elektrownia wiatrowa budowana jest zgodnie z przepisami. Serwis ułatwi też pracę urzędnikom planującym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  System oszczędza zatem czas, ale również pieniądze jego beneficjentów, eliminując konieczność przybywania do siedziby RDOŚ w poszukiwaniu potrzebnych danych. To wiąże się z kosztami podróży z odległych miejsc województwa pomorskiego, ale też nieraz z wielodniowym czasem oczekiwania – twierdzi Hanna Dzikowska – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Portal dostępny jest pod adresem http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl

W pracach nad tworzeniem portalu uczestniczył zespół fachowców. Powołany on został specjalnie do przeprowadzenia inwentaryzacji cennych przyrodniczo elementów przyrody.

Portal w liczbach

1 300

arkuszy map wprowadzono do systemu podczas jego przygotowywania

100 000

siedlisk roślin i zwierząt zaznaczono na mapach systemu

4 000

spraw rocznie związanych z uzgadnianiem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców to inwestycje powstające na terenach, gdzie występują również formy ochrony przyrody


Jak działa wyszukiwanie?

Przeszukiwanie mapy można prowadzić na dwa sposoby.  Pierwszy polega na wpisaniu nazwy interesującej nas miejscowości. System przybliża nam okolice tej miejscowości. Drugi polega na wyszukiwaniu według miejsc występowania zwierząt i roślin, form ochrony przyrody, obszarów chronionego krajobrazu.

Co proponuje portal?

Umożliwia płynne przybliżanie i oddalanie.
Można zmierzyć odległość od rezerwatu przyrody. Przydaje się to wówczas, gdy chcemy  wiedzieć jaki procent naszej działki zajmują tereny chronione. Portal daje też możliwość określenia odległości planowanej inwestycji od brzegu rzeki czy jeziora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię