Rozstrzygnięta została II edycja konkursu grantowego ?Henkel ? zielone granty?. Autorzy 20 najciekawszych wniosków otrzymają na realizację swoich ekologicznych projektów łącznie 100 tysięcy złotych. Do konkursu nadesłano aż 262 zgłoszeń z całej Polski.

Konkurs „Henkel – zielone granty” ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz aktywizację dzieci i młodzieży poprzez realizację działań związanych z ochroną środowiska. Realizowany jest wspólnie przez Fundację Nasza Ziemia i spółkę Henkel Polska. W tym roku, dzięki grantom ufundowanym przez firmę Henkel, realizowane będą m.in. projekty służące ochronie nietoperzy, traszek i sów. Wsparcie uzyskają także lokalne projekty mające na celu poprawę czystości lasów i rzek. Promowane będą również postawy sprzyjające oszczędności wody i energii. Realizowanym działaniom towarzyszyć będą konkursy wiedzy ekologicznej, prelekcje i happeningi.

 – To już druga edycja konkursu grantowego, którą Fundacja Nasza Ziemia prowadzi wspólnie z firmą Henkel Polska. W tym roku umożliwi to realizację 20 projektów, których budżet osiągnął w sumie ponad 262 000 złotych – podkreśla Mira Stanisławska-Meysztowicz z Fundacji Nasza Ziemia. – Należy zaznaczyć, że w tym roku bogactwo inwencji i poziom merytoryczny nadesłanych wniosków były bardzo wysokie. Byłoby wspaniale gdybyśmy mogli dofinansować wszystkie nadesłane do nas projekty. Myślę, że konkurs grantowy „Henkel – zielone granty” stanowi ważne wsparcie dla działalności lokalnej i stwarza szansę na realizację wielu wartościowych pomysłów, które z powodu braku funduszy mogłyby nigdy nie zostać zrealizowane – dodaje.

Bardzo się cieszę z rosnącego zainteresowania naszym konkursem. Otrzymaliśmy prawie 50 wniosków więcej niż w ubiegłym roku – mówi Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.
Zwycięzcy wykazali się ogromną pomysłowością i zaangażowaniem. Jestem przekonana, że realizacja ich projektów przyczyni się do zainicjowania wielu ciekawych działań służących ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców wielu polskich miast – dodaje.

Do konkursu nadesłano 262 wnioski z całej Polski. Wśród laureatów konkursu są 3 projekty zgłoszone przez przedszkola, 7 projektów nadesłanych przez szkoły oraz 10 projektów organizacji pozarządowych. Najwięcej zwycięskich wniosków będzie realizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.

Laureatami konkursu zostali: Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie, Przedszkole nr 34 w Bydgoszczy, Przedszkole nr 8 w Toruniu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu, Szkoła Podstawowa w Rogalinku, Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu, Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół Szkół w Lisewie Malborskim, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Stowarzyszenie Mierz Wysoko z Warszawy, Stowarzyszenie Ochrony Sów z Bodzentyna, Fundacja Pomocy Społecznej “Chodźmy razem” ze Skierniewic, Fundacja “Rosa Mundi” z Poznania, Stowarzyszenie “Żyć Inaczej” z Wrocławia, Fundacja “Pro Terra” z Poznania, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy ze Stepnicy oraz Stowarzyszenie Ekomena z Ostrołęki. Drugi raz z rzędu grant otrzyma Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Opisy wszystkich zwycięskich projektów II edycji konkursu oraz relacje z ich realizacji publikowane będą na blogu: http://zielonegranty.blogspot.com/ 
Konkurs „Henkel – zielone granty” organizowany jest od 2008 roku. Do pierwszej edycji konkursu nadesłano 215 wniosków Ubiegłoroczni laureaci zaangażowali w realizację zwycięskich projektów łącznie ponad 200 tysięcy zł, z czego 100 tysięcy zł pochodziło z grantów ufundowanych przez firmę Henkel Polska. Konkurs grantowy realizowany jest w ramach Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Pomagajmy Ziemi – codziennie”, koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Głównymi partnerami finansującymi kampanię są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Vattenfall Poland. Patronat nad kampanią objął m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.
 

Autorzy 20 najciekawszych wniosków otrzymają na realizację swoich ekologicznych projektów łącznie 100 tysięcy złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię