Delegacja z naszej gminy, która otrzymała certyfikaty Zielonej Flagi – od lewej Małgorzata Ruszczyk, Grażyna Góralczyk z SP nr 2 w Piszu, Alicja Szarzyńska – kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie i Mariola Oszutowska z Przedszkola nr 1 w Piszu.

W piątek 11.10.2013 r Szkoła w Hejdyku miała powód do radości – w Krakowie podczas XI zjazdu Szkół dla Ekorozwoju otrzymała prestiżowe wyróżnienie ekologiczne dla szkoły – Zieloną Flagę. Opowiada Pani Małgorzata Ruszczyk.

To szczególny dzień dla mnie, ponieważ była to nasza pierwsza flaga. Były placówki, które odbierały już kolejne i miały  większe doświadczenie. Moja szkoła miała przy tej okazji jeszcze jeden powód do dumy, ponieważ została wybrana przez fundację do zaprezentowania swoich działań ekologicznych podczas gali rozdawania certyfikatów w Krakowie. Do prezentacji zostały wybrane tylko trzy szkoły z Polski i my wśród nich. To ogromny zaszczyt i szczególne wyróżnienie dla małej, wiejskiej szkoły, a jednocześnie wielkie wyzwanie pokazania i zaprezentowania się przed 300-osobową widownią nauczycieli, dyrektorów szkół, koordynatorów z Polski oraz wielu dostojnych gości. Było to dla mnie wielkie przeżycie. Jednak dzielenie się swoimi doświadczeniami podczas takiego zjazdu było okazją promowania szkoły. Z zaszczytem reprezentowałam nie tylko naszą szkołę, ale gminę Pisz, powiat piski i województwo warmińsko-mazurskie.

Cieszył mnie fakt, że zainteresowaliśmy swoimi działaniami innych. Zdaniem uczestników były one inne od wszystkich. W kuluarach otrzymałam mnóstwo ciepłych słów,  podziękowań i gratulacje, że tyle nam udaje się zrobić na rzecz ekologii najbliższego środowiska.

W ramach ubiegania się o certyfikat realizowaliśmy w szkole działania z obszaru: bioróżnorodność i elektroodpady. Wybór tematyki w zakresie bioróżnorodności nie był przypadkowy. Szkoła była w trakcie realizacji ogólnopolskich programów: „Nasza szkoła chroni ptaki – Dziuplaki” i „Ożywić pola – rok kaczki”. Opracowaliśmy w szkole dwa projekty ze szczegółowym harmonogramem, związane z realizacją tych programów. Angażowały uczniów, nauczycieli wszystkich przedmiotów, rodziców, leśników, koła łowieckie. Poszczególne etapy były tak zaplanowane, że wystąpiła korelacja prawie wszystkich przedmiotów. Prowadzenie wielu prac związanych z zachowaniem i wzbogacaniem różnorodności biologicznej było możliwe dzięki owocnej współpracy szkoły z leśnictwami, kołami łowieckimi. Aktywne uczestnictwo uczniów w pracach terenowych (zakładanie, obserwacja i czyszczenie budek lęgowych, mocowanie platformy i koszy lęgowych dla kaczek, sadzenie drzew owocowych i prace pielęgnacyjne w uprawach leśnych, sadzenie lasu i drzew wokół szkoły itp.) było ciekawą lekcją przyrody. Zajęcia takie dają możliwość bliskiego obcowania z przyrodą oraz uczą poczucia odpowiedzialności za jej stan. Położenie szkoły w Puszczy Piskiej motywuje nas do podejmowania wszelkich działań związanych z jej ochroną.

W zakresie elektroodpadów realizowaliśmy program ,,Moja miejscowość bez elektrośmieci”. Prowadziliśmy szeroką kampanię promującą i zachęcającą mieszkańców do zbiórki elektrośmieci (edukacja rodziców, ulotki – happening, konkursy).To wszystko wpłynęło na efekt końcowy zbiórki elektrośmieci (2 t 700 kg).
Zielona Flaga dla naszej szkoły to dowód uznania za  pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju najbliższej okolicy. Jest to również zobowiązanie, by kontynuować  działania ekologiczne  na rzecz ochrony środowiska naszej małej ojczyzny – Mazur.

XI Ogólnopolski Zjazd Szkół dla Ekorozwoju, który odbył się w Krakowie 11.10.2013 r, był okazją na wymianę doświadczeń, wzajemną inspirację oraz celebrowanie sukcesów uwieńczonych certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i międzynarodowej Zielonej Flagi.

Bardzo ważne dla szkół jest zaangażowanie WFOŚiGW w Olsztynie w edukację ekologiczną. Sfinansowanie kosztów wyjazdu do Krakowa to wspaniała sprawa. Na pewno wielu placówek nie stać byłoby pokryć takich kosztów. Dzięki przychylności WFOŚIGW mogliśmy wspólnie, tak licznie przeżywać te cudowne chwile, biorąc pod uwagę fakt , że aż 38% flag otrzymały szkoły z naszego województwa. Podczas gali dało się odczuć, że wyróżniamy się wśród innych regionów Polski. To nasze scalenie, jedna myśl w działaniu zawdzięczamy wspaniałemu człowiekowi, liderowi ekologii Pani Alicji Szarzyńskiej, która potrafi zarazić ideą pracy na rzecz ekologii i zachęcać do działań.

W imieniu własnym i tych, którzy byli uczestnikami wyjazdu do  Krakowa składam WFOŚiGW w Olsztynie  ogromne podziękowanie i wdzięczność oraz Pani Alicji Sarzyńskiej za koordynowanie, zorganizowanie tej cudownej wyprawy, a także Pani Barbarze Dziubie za organizację wyjazdu z Ełku do Olsztyna. DZIĘKUJEMY.

                                                                                  Małgorzata Ruszczyk –  SP Hejdyk
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię