Trwają konkursy Towarzystwa Ekologiczno-Społecznego pt. ?Wolę Być? w Szczecinie: pierwszy nosi tytuł ?Zmień blask puszki na wody dzbanuszki?, natomiast drugi ?Wszystkie śmieci nasze są – baterie?.

Konkurs ma na celu zbiórkę puszek aluminiowych, gdyż ich odzysk pozwala wytworzyć na nowo aluminium bez eksploatacji złóż rud boksytu oraz zaoszczędzić aż 95% energii oraz poprawę jakości życia dzieci żyjących w Afryce, gdyż dochód ze sprzedaży puszek przekazany zostanie na programy wodne organizowane m.in. przez UNICEF, Polską Akcję Humanitarną i Polski Czerwony Krzyż.

Warunek udziału w konkursie w kategorii:
• wiedzy (zebranie przez jednego ucznia 50 puszek aluminiowych oraz udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie
„Dlaczego woda jest największym skarbem człowieka?” – warunkiem otrzymania nagrody w tej kategorii jest zebranie przez szkołę przynajmniej 5000 puszek aluminiowych do 30 maja 2009 roku);
• najlepszy zbieracz – Nagroda dla najlepszego zbieracza w szkole jest gwarantowana, jeśli szkoła zbierze przynajmniej 5000 puszek aluminiowych do maja 2009 roku.

Celem konkursu „WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ – BATERIE” jest zbiórka zużytych baterii z przeznaczeniem do ich unieszkodliwienia, gdyż są odpadami niebezpiecznymi oraz aktywny wkład w ochronę środowiska przyrodniczego.

Warunek udziału w konkursie w kategorii:
• wiedzy (zebranie przez jednego ucznia 50 zużytych baterii oraz udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie „Co to jest segregacja odpadów i jak należy poprawnie segregować odpady?” – warunkiem otrzymania nagrody w tej kategorii jest zebranie przez szkołę co najmniej 2500 baterii)
•  najlepszy zbieracz (wyłoniony zostanie na podstawie ilości zebranych baterii i tabeli konkursowej. Najlepszy zbieracz nie bierze udziału w konkursie wiedzy. Nagroda dla najlepszego zbieracza w szkole jest gwarantowana przez głównego organizatora jeśli szkoła zbierze min. 2500 baterii.
 
Oba konkursy trwają od 2 stycznia 2008 do 30 maja br.

Źródło: www.ek.zgora.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię